Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή | 9η Συνεδρίαση 7ης Απριλίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 07/4/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της εφαρμογής του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.
  2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  4. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας Δήμου Μαραθώνος έτους 2016.
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κήπου.
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος»
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για παρακολούθηση σεμιναρίου από την προϊσταμένη μισθοδοσίας.
  8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας εξαρτημάτων υλικών για κήπους και παρτέρια υπηρεσίας πρασίνου.
  9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για κήπους και παρτέρια υπηρεσίας πρασίνου.
  10. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 6570/2016 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τμήμα 17ο)
  11. Λήψη απόφασης για έγκριση Απόφασης Δημάρχου για άσκηση προσφυγής ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 κατά της με αριθμ. Πρωτ. 4653/1763/2017 Απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •