Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Πρόεδρος: ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ
3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ
5. ΧΑΙΔΩ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ – ΡΙΖΟΥ
6. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
8. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΥΛΩΝΑ