Ορισμός μέλους επιτροπής εκτίμησης ακινήτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μέλους επιτροπής εκτίμησης ακινήτων »

Αριθμός Απόφασης: 291/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β’)

δ) Το ΠΔ 270/1981 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων (άρ. 7 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων)

ε) Tην υπ αριθ 7/2022 απόφαση Δ.Σ. Μαραθώνος περί ορισμού μελών επιτροπής Διαγωνισμών και Εκποιήσεων-εκμισθώσεων-μισθώσεων ακινήτων έτους 2022

στ) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί ένας μηχανικός του Δήμου ως μέλος της επιτροπής ακινήτων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως τρίτο τακτικό μέλος της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (μισθώσεως, εκμισθώσεως, αγοράς κλπ) και της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, τον Κανέλλο Αναστάσιο του Ηλία, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Μαραθώνος, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΚΕΩΛΜ-ΜΑΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΚΕΩΛΜ-ΜΑΞ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *