Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου»

Αριθμός Απόφασης: 246/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114/α/8-6-2006)
 2. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 641/2022 απόφαση Δημάρχου και συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων για την ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή των Μεταλλείων του Γραμματικού ως ιστορικού τόπου ως κατωτέρω:

Διάρθρωση Επιτροπής: 

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω μέλη:

 • κ. Στάμο Χρήστο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Καθημερινότητας του Δήμου Μαραθώνος, ως Πρόεδρο
 • κ. Καλιαμπάκο Δημήτριο, καθηγητή ΕΜΠ, Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ, με αναπληρωτή τον κ. Μαυρίκιο Αθανάσιο, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, μέλος του ΕΔΙΠ της Σχολής Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ
 • κ. Ζαφειράτο Ιωάννη, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ
 • κ. Παπαδοκοτσώλη Γεώργιο, Υδρογεωλόγο, Πρόεδρο του Κέντρου Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α. Αττικής, με αναπληρώτρια την κα Ζωή Καζαζάκη, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Η κα Καζαζάκη θα ασκεί χρέη συντονίστριας της ΟΔΕ.
 • κ. Τσιάμη Χρύσανθο, μόνιμο υπάλληλο και Προϊστάμενο Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών & Δ/κης Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 • κα Κάκαρη Ελένη, ιδιώτη, για την γραμματειακή υποστήριξη της ΟΔΕ

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερώνουν για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για το έργο που τους έχει ανατεθεί.

Στα μέλη της επιτροπής διατίθενται γραφεία που βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Γραμματικού του Δήμου και υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και λοιπό συναφές μηχανογραφικό υλικό του Δήμου (εκτυπωτές κ.α.) αποκλειστικά και μόνο για την χρησιμοποίηση τους για το έργο της επιτροπής.

Στα μέλη της επιτροπής δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ο1ΩΩΛΜ-ΝΨΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο1ΩΩΛΜ-ΝΨΠ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *