Ορισμός Προέδρου, μελών Δ.Σ. και Κυβερνητικού Επιτρόπου του Ιδρύματος για το παιδί «Η Παμμακάριστος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προέδρου, μελών Δ.Σ. και Κυβερνητικού Επιτρόπου  του Ιδρύματος για το παιδί «Η Παμμακάριστος»

Αριθμός Απόφασης: 188/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 5/2001 (ΦΕΚ 3/Α/15-1-2001) Τεύχος Α’ άρθρο 3, Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος».
 3. Την υπ αριθ 525/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος
 4. Το υπ’ αριθμ. 425/2022 έγγραφο της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας Θ.Ν.Π. με θέμα : ‘Εγκριση προέδρου και μελών του ΔΣ του Ιδρύματος για το Παιδί « Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του «Ιδρύματος για το παιδί Η Παμμακάριστος», η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Ρούσσος του Ιωάννη

Μέλη:

  1. Φίλιππος Ντεβετζής του Μιχαήλ
  2. Ηλίας Κοντογιώργος του Αλεξάνδρου
  3. Στέφανος Καψάνης του Θεοδώρου
  4. Ιωάννης Τζέμης του Νικολάου
  5. Κυριακή- Ιουλία Σταυρίδου του Ιωάννη
  6. Ιωάννης Παπαβασιλείου του Αποστόλου

Ως κυβερνητικός Επίτροπος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για το παιδί «Η Παμμακάριστος» ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνος κος Αργύρης Λάσκος.

       Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ο7ΔΩΛΜ-ΟΓΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο7ΔΩΛΜ-ΟΓΛ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *