Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και αναπληρωτή του

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και αναπληρωτή του».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)
 • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • το από 1η Οκτωβρίου 2020 Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για του χώρους εργασίας  του Δημοσίου Τομέα (εξαιρουμένων των υπηρεσιών υγείας και των Σχολείων)
 • την υπ αριθ πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού»
 • την ανάγκη ορισμού συντονιστή διαχείρισης covid-19 και αναπληρωτή του για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοιού στους χώρους εργασίας του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει συντονιστή διαχείρισης covid-19 για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοιού στους χώρους εργασίας του Δήμου μας τον Παπαβασιλείου Ιωάννη του Αποστόλου, υπάλληλο ιδαχ Δήμου Μαραθώνος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Α΄ και αναπληρώτριά του την Μυλωνά Αναστασία του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο Δήμου Μαραθώνος ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

Ο συντονιστής και ο αναπληρωτής του μεριμνούν:

Α. για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοιού    ανάμεσα στους εργαζομένους,

Β. για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζομένους της οργανικής μονάδας και

Γ. για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΥΠΛΩΛΜ-Ν4Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΠΛΩΛΜ-Ν4Χ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *