Ορισμός Συντονιστή της Άσκησης ετοιμότητας προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Συντονιστή της  Άσκησης ετοιμότητας προληπτικής  οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς εν εξελίξει στο Δήμο Μαραθώνος με την κωδική ονομασία: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2024»

Αριθμός Απόφασης: 224/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2020 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ .Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 5075/12.12.23 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/12.12.2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας –Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή».
 4. Τις διατάξεις του Ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων» όπως ισχύει.
 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 532/23-01-2020 έγγραφο της ΓΓΠΠ περί κανόνων σχεδιασμού και διεξαγωγής ασκήσεων επί χάρτου.
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1161/18-04-2023 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση  πολιτών  για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή  εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αρ.2374 του Ν. 4664/2020».
 7. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1309/28-04-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) με θέμα «5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου  Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α877/26-03-2024 με θέμα «Προγραμματισμός άσκησης οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών».
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.7346/22-03-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας «περί οργάνωσης άσκησης» – ορισμό στελεχών εκπροσώπων των φορέων για τη συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης επί χάρτου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
 10. Το υπ. αριθμ. πρωτ: 8933/10.4.24 έγγραφο της υπηρεσίας «περί ορισμού μελών διευθύνοντος επιτελείου της άσκησης ετοιμότητας προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς εν εξελίξει στο Δήμο Μαραθώνα με την κωδική ονομασία: «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2024»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε συντονίστρια της Άσκησης Ετοιμότητας προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς εν εξελίξει στο Δήμο Μαραθώνος με την κωδική ονομασία «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2024», υπεύθυνη για την οργάνωση, την παραγωγή των απαραίτητων υλικών για την ρεαλιστική παρουσίαση (περιγραφή ή αναπαράσταση) του σεναρίου, την διαμόρφωση κτιρίων, υλικών, μέσων & εξοπλισμού, την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου με αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας κ. Καμπέλη Βαρβάρα του Αλεξάνδρου, Κλάδου/Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΞΓ3ΩΛΜ-2ΚΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΓ3ΩΛΜ-2ΚΝ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *