Ορισμός Υπάλληλων του Δήμου Μαραθώνος για την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Υπάλληλων του Δήμου Μαραθώνος για την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών για τις απ΄ ευθείας αναθέσεις έργου έτους 2022»

Αριθμός Απόφασης: 7/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4412/16 Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση «Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου
 2. Το ΦΕΚ/Β 2813/30-06-2021 Aρθρο 13Α «Πρόσκληση υποβολής προσφορών και αξιολόγηση προσφορών στις διαδικασίες των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
 3. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τους κάτωθι πιστοποιημένους χρήστες του Δήμου Μαραθώνος, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και όταν δεν απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου, να προβαίνουν στην αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών -μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ- και μόνο για τις διαδικασίες της απ. ευθείας ανάθεσης έργου.

 1. Αφένδρα Φωτεινή, Π.Ε, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος
 2. Ηλίας Παναγιώτης, Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος
 3. Κανέλλος Αναστάσιος, Π.Ε, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ο63ΩΛΜ-Χ2Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο63ΩΛΜ-Χ2Ε

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *