Ορισμός υπευθύνων για την ομαλή διεξαγωγή του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπευθύνων για την ομαλή διεξαγωγή του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου»

Αριθμός Απόφασης: 388/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Το υπ αριθ πρωτ 3420/06-10-2021 έγγραφο Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) περί της διεξαγωγής του 38ου Αυθεντικού  Μαραθωνίου που θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου 2021.

γ) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν  υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του  38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου όσον αφορά  στην προετοιμασία της Αφετηρίας για την υποδοχή 10.000 συμμετεχόντων στο Μαραθώνιο, στην προετοιμασία της Τελετής Έναρξης στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου και της Αφής της Φλόγας την παραμονή του αγώνα, στην έκθεση αθλητισμού marathon expo που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Π.Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do) από 10/11-13/11/2021, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως υπευθύνους για την ομαλή διεξαγωγή του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, που θα διεξαχθεί την 14η Νοεμβρίου 2021, όσον αφορά στην προετοιμασία της Αφετηρίας για την υποδοχή 10.000 συμμετεχόντων στο Μαραθώνιο, στην προετοιμασία της Τελετής Έναρξης στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου και της Αφής της Φλόγας την παραμονή του αγώνα, στην έκθεση αθλητισμού marathon expo που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Π.Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do) από 10/11-13/11/2021, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, τους κατωτέρω:

1) κ. Παπαϊωάννου Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Τουρισμού & Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος

2) κ. Στάμο Χρήστο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθημερινότητας Δήμου Μαραθώνος

3)  κ. Παπαβασιλείου Ιωάννη, υπάλληλο ιδαχ του Δήμου μας κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Α΄

4)  κ. Πασχάλη Παναγιώτη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Β΄

5) κα Σπανού Ειρήνη, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄

Η παρούσα  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔΟΧΩΛΜ-Ω9Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΟΧΩΛΜ-Ω9Τ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •