Οριστικοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, καθώς και απορριπτέων, υποψηφίων ΣΟΧ 2/2023

websupport Θέσεις εργασίας

Οριστικοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, καθώς και απορριπτέων, υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με την ΣΟΧ 2/2023 (Α.Π. 28742/2022) ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΔΕ-303

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΔΕ-306

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΔΕ-307

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΔΕ-308

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΥΕ-301

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΥΕ-302

ΔΕ_Οδηγοί_303

ΔΕ_Υδραυλικοί_307

ΔΕ_Υδρομετρητές_306

ΥE_Γεν-Καθηκόντων_302

ΥE_Συνοδοί_301

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •