Παράταση της πρόσληψης έξι ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Παράταση της πρόσληψης έξι ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς»

Αριθμός Απόφασης: 289/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την υπ αριθ πρωτ 21/2021/000079536590/ 31/05/2021 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Την υπ αριθ πρωτ 22/2021/000080527988/30-06-2021 απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι: ένας (1) Οικονομολόγος, πέντε (5) Βοηθητικό Προσωπικό καθαριότητας, δύο (2)  Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας  (συνολικά 8 θέσεις)

θ)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ι)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ια)Την υπ αριθ 242/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος

ιβ)Την υπ αριθ   542595/29-06-2022  αίτηση του Δήμου Μαραθώνος προς τον ΟΑΕΔ περί επιμήκυνσης της διάρκειας του χρόνου επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες

ιγ)Την υπ αριθ πρωτ 542595/29-06-2022 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΠΑ2 Παλλήνης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την παράταση της πρόσληψης των κάτωθι  έξι  (6) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα επιπλέον δώδεκα (12) μηνών /ενός (1) έτους, ως κατωτέρω:

 Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης  

1

Α***********

Μ***********

Α***********

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Από 29/07/2022 έως  28/07/2023

2

Α***********

Α***********

Κ***********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2022 έως  28/07/2023

3

Κ***********

Π***********

Μ***********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2022 έως  28/07/2023

4

Μ***********

Α***********

Ε***********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2022 έως  28/07/2023

5

Μ***********

Β***********

Δ***********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2022 έως  28/07/2023

6

Μ***********

Θ***********

Γ***********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2022 έως  28/07/2023

Η παράταση της πρόσληψης των ανωτέρω θα είναι για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες/ένα (1) έτος.

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί το 75%  από τον ΟΑΕΔ και το 25% από το Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Τ6ΨΩΛΜ-ΧΥ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ6ΨΩΛΜ-ΧΥ9

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *