Παραλαβή εκλογικού υλικού από τους δικαστικούς αντιπροσώπους

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα παραλαμβάνουν το εκλογικό υλικό από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα του Μαραθώνα, Οινόης 6, στο Μαραθώνα

τηλ.: 22943 20924, 22943 20971 και 22943 20956

Σχολιάστε