Παραλαβή εκλογικού υλικού από τους δικαστικούς αντιπροσώπους

administrator Δελτία τύπου

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα παραλαμβάνουν το εκλογικό υλικό από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα του Μαραθώνα, Οινόης 6, στο Μαραθώνα

τηλ.: 22943 20924, 22943 20971 και 22943 20956