Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Στολών Δημοτικής Αστυνομίας»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 8704/09-04-2024 αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων, που υποβλήθηκαν μέσω του πρωτοκόλλου.

Προς απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αρ. πρωτ. 8421/04-04-24 για την προμήθεια Στολών Δημοτικής Αστυνομίας  διευκρινίζουμε ότι:

1. Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

2. Βάσει της με αριθ. Π2/2024  μελέτης «….. Η οριστική παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής για ολόκληρη την ποσότητα, αφού προηγουμένως διενεργηθεί, προσκαλουμένου του προμηθευτή να παρευρίσκεται εφόσον το επιθυμεί, μακροσκοπικός έλεγχος και δειγματοληπτική δοκιμή για να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής και το κατατεθέν δείγμα», επίσης γράφει ότι «….Ο αριθμός δειγμάτων ανά παράδοση είναι: Για προμήθεια μέχρι και τετρακοσίων (400) τεμαχίων, τουλάχιστον τέσσερα (4) δείγματα και αντίστοιχα αντιδείγματα. Για προμήθεια από τετρακόσια ένα (401) τεμάχια και πάνω τουλάχιστον 1% επί της αντίστοιχης ποσότητας και αντίστοιχα αντιδείγματα. Σε περίπτωση μη ακέραιου αριθμού ποσότητας δειγμάτων, στρογγυλοποιείται προς τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *