Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2022

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2022»
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2022, για το χρονικό διάστημα από 01-06-2022 έως 17-06-2022, εκτιμώμενης αξίας 79.604,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).


Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας
Γεώργιος Ζορμπάς

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •