Περί έγκρισης ειδικού σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης ειδικού σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών  (Ειδικό Παράρτημα Θ΄) με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Αριθμός Απόφασης: 199/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2020 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ .Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 5075/12.12.23 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/12.12.2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή».
 4. Τις διατάξεις του Ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων» όπως ισχύει.
 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 532/23-01-2020 έγγραφο της ΓΓΠΠ περί κανόνων σχεδιασμού και διεξαγωγής ασκήσεων επί χάρτου.
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1161/18-04-2023 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση  πολιτών  για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή  εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αρ.2374 του Ν. 4664/2020.
 7. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1309/28-04-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) με θέμα «5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου  Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε το Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Μαραθώνος για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Παράρτημα Θ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΟ2ΘΩΛΜ-ΓΟ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΟ2ΘΩΛΜ-ΓΟ2

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *