Περί ανάθεσης σε δικηγορικές εταιρείες άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί ανάθεσης σε δικηγορικές εταιρείες άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (Α΄129), από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)»

Αριθμός Απόφασης: 87/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει
 2. Την 32/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ6ΖΚΩΛΜ-ΑΓΑ), εκδοθείσα κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, όπως ισχύει
 3. 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 18/1989 (Α΄8) Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το    Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ισχύει
 4. Τις υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεις του Αν/τή Υπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129)
 5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνος από την παρούσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ, κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Δια της παρούσης παρέχεται το δικαίωμα, η εντολή και πληρεξουσιότητα, στις δικηγορικές εταιρείες:

(α) «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες», με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27, 106 74), ΑΦΜ 997167671 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Γλυκερία Σιούτη και τον κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη και

(β) «Νικόλαος Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 34, 106 72), ΑΦΜ 998109905 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο,

όπως καταθέσουν αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των υπ’αριθ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής, να παραστούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση δικάσιμο, υποβάλει υπόμνημα απόψεων, να καταθέσουν σχετικά έγγραφα καθώς και κάθε αίτηση ή δήλωση σχετική με την πιο πάνω υπόθεση και, εν γένει, όπως πράττουν και ενεργούν οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την υποστήριξη των άνω εντολών.

Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η δικαστική δαπάνη θα καλυφθεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΞΥΔΩΛΜ-85Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΥΔΩΛΜ-85Ρ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *