ποιότητα θαλάσσιων υδάτων - πιστοποιητικά ανάλυσης

Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου

Πιστοποιητικά ανάλυσης

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ που αφορά την ποιότητα ακτών κολύμβησης όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την υπ’ αρίθμ. H.Π. 8600/416/E103 (ΦΕΚ 356/τ. Β’/26-02-2009) θέτει Ποιοτικά όρια υπό μορφή υποχρεωτικών τιμών, αλλά και πιο αυστηρών κατευθυντήριων τιμών. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις διαμορφώνονται ως ακολούθως.

Μαραθώνας, 27 Ιουνίου 2018

Στη συνέχεια, ακολουθούν τα Πιστοποιητικά Ανάλυσης από έξι σημεία υδροληψίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος.

Δείγμα θαλασσινού νερού από την παραλία “Μπρεξίζα” στη Νέα Μάκρη

 

Δείγμα θαλασσινού νερού από την παραλία "Ζούμπερι"

Δείγμα θαλασσινού νερού από την παραλία “Ζούμπερι”

 

Δείγμα θαλασσινού νερού από την παραλία “Μικρο Σέσι”

 

Δείγμα θαλασσινού νερού από την παραλία της Ε’ Παιδικής Κατασκήνωσης στη Νέα Μάκρη

 

Δείγμα θαλασσινού νερού από την παραλία Μαραθώνα

 

Δείγμα θαλασσινού νερού από την παραλία “Μάτι”

 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •