Προκήρυξη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων Δήμου Μαραθώνος έτους 2022

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Ορθή επανάληψη 13/05/2022 – Α.Π. 9308

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους και όσες επιθυμούν και νομιμο-ποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις του Δήμου Μαραθώνος για το 2022, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε όποιες από τις παρακάτω εμποροπανηγύρεις επιθυμούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

 • 20 και 21 Μαΐου 2022:  Εμποροπανήγυρη Αγίων Κων/νου και Ελένης, στη Νέα Μάκρη. Διαθέσιμες θέσεις :  150
 • 10 και 11 Ιουνίου 2022 : Εμποροπανήγυρη Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, στο Βαρνάβα. Διαθέσιμες θέσεις : 25
 • 28 και 29 Ιουνίου 2022 : Εμποροπανήγυρη Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο Βαρνάβα. Διαθέσιμες θέσεις : 25
 • 6 και 7 Ιουλίου 2022 : Εμποροπανήγυρη Αγ. Κυριακής, στη Νέα Μάκρη. Διαθέσιμες θέσεις 30
 • 16 και 17 Ιουλίου 2022 : Εμποροπανήγυρη Αγ. Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης. Διαθέσιμες θέσεις 180
 • 26 και 27 Ιουλίου 2022 : Εμποροπανήγυρη Αγ. Παντελεήμονος, στην Παραλία Μαραθώνα. Διαθέσιμες θέσεις : 250
 • 5 και 6 Αυγούστου 2022 : Εμποροπανήγυρη  Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Ζούμπερι Νέας Μάκρης. Διαθέσιμες θέσεις 120
 • 14 και 15 Αυγούστου: Εμποροπανήγυρη  Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Μάτι Ν. Μάκρης. Διαθέσιμες θέσεις 100
 • 28 και 29 Αυγούστου 2022 : Εμποροπανήγυρη Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου στο Μαραθώνα. Διαθέσιμες θέσεις : 300

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν τη συνημμένη αίτηση, την οποία θα συνοδεύουν με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, και θα την υποβάλουν  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου :

info@marathon.gr

ή στις Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου των Δημοτικών Καταστημάτων Μαραθώνα ή Ν. Μάκρης,  από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του δήμου μέχρι και την παραμονή της έναρξης της κάθε εμποροπανήγυρης.

Σε περίπτωση που η παραμονή της έναρξης μιας εμποροπανήγυρης συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή αργία, αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγού-μενη εργάσιμη ημέρα της παραμονής.

Στην αίτηση πρέπει να σημειώνονται τα πανηγύρια στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι.

Το πλάτος των θέσεων είναι τέσσερα (4) μ., με δυνατότητα να είναι μικρότερο σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με τυχόν περιορισμούς κάποιων σημείων.

Οι διατιθέμενες προς παραχώρηση θέσεις διατίθενται ως είναι.

ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ  :

Εκκλησιαστικά είδη, Βιβλία – γραφική ύλη, είδη λαϊκής τέχνης, λευκά είδη – είδη προικός,   είδη δώρων και διακόσμησης, ασημικά και φο μπιζού, χειροποίητα προϊόντα οικοτεχνίας, είδη ένδυσης – είδη υπόδησης, αξεσουάρ ένδυσης, τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά, καλλυντικά είδη, ψιλικά, είδη οικιακής χρήσης – υαλικά, παιδικά παιχνίδια, μικροεργαλεία, μέλι και προϊόντα μελισσοκομίας, άνθη – φυτά, παραδοσιακά γλυκά – παγωτά, μαλλί γριάς και λουκουμάδες, χαλβάς – ζαχαρώδη προϊόντα,  παραδοσιακά προϊόντα, κάστανα – καλαμπόκια – ποπ κορν,  σουβλάκια – σάντουιτς- πατάτες κ.λπ., είδη καντίνας, ηλεκτρονικά είδη, είδη Pet Shop, ψυχαγωγικά παίγνια.

Αγροτικά προϊόντα & μεταποιημένα τρόφιμα :

Ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, καλαμπόκια, συσκευασμένο ελαιόλαδο, εμφιαλωμένος οίνος, προϊόντα οικοτεχνίας (όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα), τυποποιημένο μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης κ.α.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής συνοδευόμενη από αντίγραφα:

 1. Του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής σε ισχύ.
 2. Την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν ή της Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης. Ειδικά στην περίπτωση Άδειας Πλανοδίου εμπορίου πρέπει να επισυνάπτεται και αντίγραφο της αντίστοιχης Έγκρισης Δραστηριοποίησης από την εκάστοτε Περιφέρεια.
 3. Του Βιβλιαρίου Υγείας (πιστοποιητικό υγείας), εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

Ειδικά στην περίπτωση των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πλέον της αστυνομικής ταυτότητας είναι η βεβαίωση δραστηριότητας με τις μεταβολές της από το ΤΑΧΙS, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής και πιστοποιητικό καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις από τα οποία θα προκύπτουν εκτός των άλλων, το είδος του εξοπλισμού καθώς και οι διαστάσεις του απαιτούμενου χώρου λειτουργίας του, προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή η τοποθέτησή του.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021), οι προβλεπόμενες θέσεις κατανέμονται, ως εξής:

α) Σε ποσοστό 75%, σε κατόχους «Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές».

β) Σε ποσοστό 10%, σε κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή, που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

γ) Σε ποσοστό 10%, σε κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.

δ) Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας  χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Μαραθώνος : info@marathon.gr ή στις Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, συνοδευόμενες απαραιτήτως από όλα τα απαιτούμενα δικαιο-λογητικά, από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να υποβάλει τη γραπτή εξουσιοδότηση με θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Το τέλος χρήσεως κοινόχρηστου χώρου είναι  :

 • Για τις Κοινότητες Μαραθώνος και Νέας Μάκρης : είκοσι (20) €/τ.μ.
 • Για τις Κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού : τεσσεράμισι (4,5) €/τ.μ.

Το ποσόν θα καταβάλλεται είτε στο ταμείο του Δήμου Μαραθώνος, με κάρτα, είτε στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου :

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :   GR3201721200005120028187231

EUROBANK  : GR740 260 401 0000 660 200 151 496

Στην κατάθεση του σχετικού ποσού πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία (π.χ. Τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την Εμποροπανήγυρη Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης) και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (ονοματε-πώνυμο, Α.Φ.Μ.).

Η απόδειξη του ταμείου του Δήμου ή της τράπεζας θα αποστέλλεται στο email : katastimata@marathon.gr

Τηλ. Επικοινωνίας Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστη-ριοτήτων και Τουρισμού : 2294320923.

Αρμόδιος υπάλληλος : Λάμ. Βαρδίδης.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κυπαρίσσης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •