Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Προμήθεια εδεσμάτων εκλογικών αντιπροσώπων και επιτροπών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει:   

  1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια νερών & εδεσμάτων για τους εκλογικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της 26/05/2019 καθώς και της 02/06/2019 συνολικού προϋπολογισμού:

Για την ΟΜΑΔΑ Α (Δ.Ε. Ν. Μάκρης) 1.532,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

Για την ΟΜΑΔΑ Β (Δ.Ε. Μαραθώνα) 858,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

Για την ΟΜΑΔΑ Γ (Δ.Ε. Γραμματικού) 183,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

Για την ΟΜΑΔΑ Δ (Δ.Ε. Βαρνάβα) 245,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

 

  1. Την έγκριση της από 21/05/2019 Τεχνικής Έκθεσης του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας,  για την

 

α) ΟΜΑΔΑ Α (Δ.Ε. Νέας Μάκρης) – ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, με έδρα την οδό Ελ. Βενιζέλου αριθ. 38Β Αγία Παρασκευή, τηλ. 2106515085 ΑΦΜ 801022970 Δ.Ο.Υ Χολαργού στη τιμή ποσού 1.342,44€ (καθαρή αξία 1.188,00€, ΦΠΑ 13% 154,44€ συνολική αξία 1.342,44€)

 

β) ΟΜΑΔΑ Β (Δ.Ε. Μαραθώνα) – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ, με έδρα την οδό Αθανασίου Χρυσίνα αριθ. 7, Μαραθώνας ΑΦΜ 130523998, Δ.Ο.Υ Παλλήνης στην τιμή ποσού 792,58€ (καθαρή αξία 701,40€, ΦΠΑ 13% 91,18€ συνολική αξία 792,58€)

 

γ)ΟΜΑΔΑ Γ (Δ.Ε. Γραμματικού) – ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΑΡΟΥ, με έδρα την οδό Γ. Παπανδρέου αριθ. 23, Γραμματικό, τηλ. 2294061294 ΑΦΜ 107056578, Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου, στην τιμή ποσού 183,87€ (καθαρή αξία 162,72, ΦΠΑ 13% 21,15, συνολική αξία 183,87€)

 

δ) ΟΜΑΔΑ Δ (Δ.Ε. Βαρνάβα) – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΦΛΩΡΟΣ, με έδρα τη Λ. Διονύσου αριθ. 43 Νέα Μάκρη, ΑΦΜ 106130240, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, στην τιμή ποσού 245,17€ (καθαρή αξία 216,96€, ΦΠΑ 13% 28,21€, συνολική αξία 245,17€)

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (519/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε