Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

administrator Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

10η /2017 Ειδική συνεδρίαση Δ.Σ.

Μαραθώνας 8/3/2017
Α.Π: 4571

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στην δημοτική ενότητα Μαραθώνα, στις 12 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή, και ώρα 10.30 π.μ, σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, την υπ αριθ. 19630/6930/8-3-2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία διαπιστώνεται η νομιμότητα της υπ΄ αριθ. 59/2017 απόφασης – πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου, μόνο ως προς την εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα και ακυρώνεται ως προς την διαδικασία εκλογής Προέδρου, αφού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή έχει επιτευχθεί εκλογή, δεν συντρέχουν λόγοι επανάληψης της διαδικασίας, το Προεδρείο έχει συγκροτηθεί σε Σώμα με εκλεγμένα και τα τρία μέλη του και οφείλει να προχωρήσει στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρείσογλου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •