Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το υπαίθριο εμπόριο για όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Καλούνται όσοι δικαιούχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου και οι δικαιούχοι άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων ειδών λαϊκής τέχνης ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2021 σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας.

– Νέα Μάκρη: Αριθμός καθορισμένων θέσεων 8 στην κατηγορία καλλιτέχνες-χειροτέχνες ειδών λαϊκής τέχνης. 

– Μαραθώνας: Αριθμός καθορισμένων θέσεων: 5 (Συγκεκριμένα: 2 θέσεις στην κατηγορία παραγωγοί πωλητές, 3 θέσεις στην κατηγορία καλλιτέχνες-χειροτέχνες ειδών λαϊκής τέχνης.)

– Γραμματικό: Αριθμός καθορισμένων θέσεων: 5 (Συγκεκριμένα: 4 θέσεις στην κατηγορία παραγωγοί πωλητές, 1 θέση στην κατηγορία καλλιτέχνες-χειροτέχνες ειδών λαϊκής τέχνης. )

ΒαρνάβαςΑριθμός καθορισμένων θέσεων: 6 στην κατηγορία παραγωγοί πωλητές. 

Για τα δικαιολογητικά (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο):

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου info@marathon.gr  MIA αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων (40-45 του Ν. 4497/2017), στο Δήμο Μαραθώνος, μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος και για επτά ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 3-6-2021 έως και 9-6-2021.

 Οι θέσεις θα αποδοθούν με κλήρωση την 10-6-2021 και ώρα 12.00 από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τηρώντας τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •