Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 10/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 9/2024)

 
   


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και  τις  διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 26/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την συμμόρφωση του Δήμου Μαραθώνος με την 133/2024 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Δ (Λιπαντικά) του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» με ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 181900.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 233/2024 Απόφασης Δημάρχου «Απευθείας ανάθεση της νυχτερινής φύλαξης του δημοτικού αστικού κοινωφελούς ακινήτου ΚΦ 638Α στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Λεωφ. Μαραθώνος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, για να προστατευτεί η δημοτική περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178, παρ. 1 & 4, του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και του Ν.Δ. 31/1968 ως ισχύουν»
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Συμπληρωματικών Εργασιών στο πλαίσιο της Σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 200 Μ3 ΣΤΟ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΒΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού – αναθεώρησης) στο πλαίσιο του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ 155Ε ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 5. Λήψη απόφαση για την αποδοχή ποσού 200,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής εξετάσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάεκιας γνώσεων.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. Αριθμ 20/2024 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης με τίτλο : Περί ορισμού τριών θέσεων αναπηρικών οχημάτων στην Παραλία της Ν. Μάκρης από το λιμανάκι έως την παιδική χαρά στην συμβολή της Λ .Ποσειδώνος με την οδό Ν. Πλαστήρα.
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς προκατασκευασμένου οικίσκου από τον Σύλλογο Εξωραϊστικό και πολιτιστικό η Κοίμηση Θεοτόκου.
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. Α2837/2024 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές)
 9. Λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για τις υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης και συντήρησης αστικού πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους (2024-2025-2026) του Δήμου Μαραθώνος.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και προμήθεια ανταλλακτικών».
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2024.
 13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 65.250,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων Β΄ κατανομή έτους 2024

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *