Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 15/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 15/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και  τις  διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 18/06/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διοργάνωσης του 9ου Ημιμαραθωνίου Δήμου Μαραθώνος   
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς στην Ε΄ Κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα».
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του κόστους εργασιών συντήρησης και διαμόρφωσης του αύλειου χώρου και την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών του Δημοτικού Σχολείου Ανατολής, από την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ»
 4. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης ή μη του κολυμβητηρίου του Δήμου Μαραθώνα για τη διοργάνωση του Starfish Trophy 2024
 5. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης ή μη του κλειστού γηπέδου της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στο Γυμναστικό Σύλλογο Αγίων Αναργύρων
 6. Λήψη απόφασης για την Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μαραθώνος έτους 2024.
 7. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης στο έργο «ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης των συνεχιζόμενων συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης τριετίας 2023-2024-2025 για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΕΔΜΑ» του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.ΜΑ.» του Δήμου Μαραθώνα. Από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου  για κοινοχρήστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθ. 367/2024 ΑΔ “περί άσκησης ενδίκων μέσων και διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου”.
 11. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 5177/2019 αίτησης της Αγγ.Δ. για εξώδικο προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 12. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 5178/2019 αίτησης της Π.Τρ. για εξώδικο προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 13. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1608/2023 αίτησης της Γ.Π. για εξώδικο προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 14. Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης δημοπρασίας της πλειοδοτικής δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κινηματογράφου εντός του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης  σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 45520/2024 Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 15. Λήψη απόφασης για την επανάληψη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κολυμβητηρίου εντός του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης
 16. Λήψη απόφασης για την απόδοση του Α/118 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αιτημάτων για υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση οφειλών του ν. 4646/2019 μέχρι 48 δόσεις
 18. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 83.000,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 19. Λήψη απόφαση για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας αδόμητου οικοπέδου στην Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα
 20. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης  του Α’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2024 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει)
 21. Λήψη απόφασης για τον Εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης   εδαφικού τμήματος, εμβαδού 0,90τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0147005, η οποία έχει  καταχωρηθεί στο  Οικοδομικό Τετράγωνο  399 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας  Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. 
 22. Λήψη απόφασης για τον Εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης   εδαφικού τμήματος, εμβαδού 4,40τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0132030, η οποία έχει  καταχωρηθεί στο  Οικοδομικό Τετράγωνο  438 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας  Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.
 23. Λήψη απόφασης για τον Εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 0,80τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0121001, η οποία έχει  καταχωρηθεί στο  Οικοδομικό Τετράγωνο  349 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας  Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *