Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 18/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 18/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και  τις  διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 9/07/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της από 1/11/2022 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΕΚ ΤΑΑΠ 341/27-10-2014)»
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”.
 3. Λήψη απόφασης για την Προγραμματική Συμφωνία – Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μαραθώνος & Σωματείου με την επωνυμία Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας ( ΕΠΑΨΥ).
 4. Λήψη απόφασης για τον Εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης   εδαφικού τμήματος, εμβαδού 0,90τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0147002, η οποία έχει  καταχωρηθεί στο  Οικοδομικό Τετράγωνο  399 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας  Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.
 5. Λήψη απόφασης για τον Εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 18,90τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0117007, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Οικοδομικό Τετράγωνο 345 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 3.100,00€ για τον Μαραθώνιο Διαγωνισμό Γαστρονομίας του Δήμου Μαραθώνος από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
 7. Λήψη απόφασης για ανανέωση – τροποποίηση όρων συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Μαραθώνος”
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας στο σύστημα συλλογής μεταφοράς προς ανακύκλωση βρώσιμων λιπών & ελαίων ( ΕΚΑ 20 01 25)
 9. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος έτους 2024-2025
 10. Λήψη απόφασης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος κατά εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 5056/2023
 11. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή του διεθνούς αγώνα IRONMAN® 70.3® Greece ο οποίος θα διεξαχθεί στις 18-20 Οκτωβρίου 2024
 12. Λήψη απόφασης περί δημιουργίας Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών  που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2025
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τις εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου (2024-2025-2026) του Δήμου Μαραθώνος (προσωρινός ανάδοχος).
 14. Λήψη απόφασης  επί της με αριθ. πρωτ. 18415/2024 Αίτησης του Στ. Τσ. περί παροχής νομικής υποστήριξης (αρθ. 11 Ν. 4915/2022).
 15. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 6954/2024 αίτησης της Δ.Κ. περί αποζημίωσης λόγω ζημιών στο ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης   αναμόρφωσης οικονομικού έτους  2024
 17. Λήψη απόφαση για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία  ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.  για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ»  έτους 2024-25 και ορισμός υπόλογου για την έκδοση ΧΕΠ
 18. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος & Ν. Πλαστήρα στη Δημοτική Ενότητα  Νέας Μάκρης
 19. Λήψη απόφασης αποδοχής ποσού 348.648,98€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (ζ΄ κατανομή ΚΑΠ ) έτους 2024.
 20. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού από τον κ. Γ.Κ.
 21. Λήψη απόφασης για τον Εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης   εδαφικού τμήματος, εμβαδού 0,40τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0136008, η οποία έχει  καταχωρηθεί στο  Οικοδομικό Τετράγωνο  400 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας  Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *