Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 5/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 5/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και  τις  διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 06/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος
 2. Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης για την ολοκλήρωση σύνταξης των μελετών με τίτλο:   «Μελέτες πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος», πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Εξυπηρετητών Συστημάτων και Δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος».
 4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη  οφειλών  /  προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της φωταγώγησης με φώτα LED του Ναυτικού Ομίλου Νέας Μάκρης (N.O.N.M.A.) από της εταιρεία IDEOLI
 6. Λήψη απόφαση για τον έλεγχο υλοποίησης  του Γ’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2023 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει)
 7. Λήψη απόφαση για τον έλεγχο υλοποίησης  του Δ’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2023 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει)
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του κολυμβητηρίου του Δήμου Μαραθώνα για τη διοργάνωση του 17ου Splash waterpolo mini tournament
 9. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 24542/2018 αίτησης της Αν. Β. για εξωδικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 10. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 3490/2019 αίτησης των Χρ. Β., Γ. Β. και Αρ. Β. για εξωδικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 11. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 15192/2019 αίτησης της Αμ. Θ. για εξωδικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 12. Λήψη απόφασης για την άδεια τέλεσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τριάθλου στο αγώνισμα του Διάθλου στις 31 Μαρτίου 2024 στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά. στην Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδας για τη διοργάνωση του.
 13. Λήψη απόφασης για την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών του νηπιαγωγείου Γραμματικού.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κινηματογράφου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κολυμβητηρίου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης.
 16. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου για δημιουργία πεζοδρόμου μεταξύ κοινόχρηστων χώρων (Ο.Τ. 36Α 2ης Π.Ε.) και Ιδιοκτησιών.
 17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 31.737,21€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.
 18. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 136.284,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2023-2024
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογιστικών καταστάσεων ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων-Ισολογισμού-Απολογισμού  για το οικονομικό έτος 2022
 21. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την κατανάλωση ρεύματος των δύο ειδικών σχολείων που στεγάζονται στο ίδρυμα Παμμακάριστος κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος για το Παιδί «η Παμμακάριστος», για εξόφληση 2 και 3 τετράμηνου 2023
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης  υποχρεωτικής αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2024
 23. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 199.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 24. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την κατάρτιση του Μητρώου έως 31/12/2025.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *