Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 6/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 6/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και τις διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 20/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσίας για το έργο «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης – Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης»
 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ για την παροχή υπηρεσίας για το έργο «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης – Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης» του Δήμου Μαραθώνος
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 158/2024 Απόφασης Δημάρχου «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας των κηπευτικών -φρούτων και των ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση τροφοδοσίας μέχρι την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά την προσφυγή με ΓΑΚ 82/16-01-2024»
 4. Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού ετών 2025-2028
 5. Λήψη απόφασης για την Πρακτική άσκηση σπουδαστή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Ε.Κ.Π.Α. (τέως Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) στον Δήμο Μαραθώνος
 6. Λήψη απόφαση για την Συγκρότηση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
 7. Περί λήψης απόφασης για την διοργάνωση ΜΑΡΑΘΩΝΙΟY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟY  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY από την  ΜΚΟ ‘Why Not’ υπό την αιγίδα του Δήμου
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 16738/2023 και 17157/2023 οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 25ο Τριμελές) και κατά της με αριθ. 17566/2023 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές)
 9. Λήψη απόφασης περί διορισμού εξειδικευμένου δικηγόρου σε μείζονος σημασίας για τον Δήμο Υποθέσεις (παρεμπίπτουσες αγωγές ήδη ανατεθεισών κυριών αγωγών πυροπλήκτων).
 10. Λήψη απόφασης περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών (φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων, έκδοσης πιστοποιητικών, κτηματολογικών φύλλων, διαγραμμάτων κλπ.) για το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και την εν γένει λειτουργία της Ν.Υ. και ορισμός υπολόγου.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 159/2024 Απόφασης Δημάρχου «Απευθείας ανάθεση της φύλαξης του δημοτικού αστικού κοινωφελούς ακινήτου ΚΦ 638Α στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Λεωφ. Μαραθώνος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, για να προστατευτεί η δημοτική περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178, παρ. 1 & 4, του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) και του Ν.Δ. 31/1968 ως ισχύουν»
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της μετακίνησης της Προϊσταμένης Δ/νσης Ο.Υ. κας Αν. Λ.-Σ. ,β) Προϊσταμένης Τμήματος Προϋπολογισμού  κας Π. Κ. γ) της  Αναπλ. Προϊσταμένης Προμηθειών κας Αν. Κ. και δ) Αναπλ.Προισταμένη Τμήματος Εσόδων κ.Π. Λ. στο Λουτράκι για τη συμμετοχή τους στο Επιστημονικό Συνέδριο των Στελεχών των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ με θέμα: «Οργάνωση & Διοίκηση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ 2024-2028»,  29 – 30 Μαρτίου 2024,  β) της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 10-6422.01 π/υ ο.ε. 2024  πίστωσης και των δαπανών μετακίνησης και γ) της έκδοσης εντάλματος προπληρωμής

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *