Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 8/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 8/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και  τις  διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 18/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην ύπαρξη προθεσμιών και στις άμεσες δικασίμους υποθέσεων.

 1. Λήψη απόφασης για ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων μείζονος σημασίας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο (σχετ. Ο.Ε. 250-2023, 63-2023, 317-2022, 324-2021, 109-2019).
 2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. Α2815/2024 και Α1645/2024 οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 28ο Τριμελές και 19ο Τριμελές αντίστοιχα).
 3. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. Α2837/2024 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές).
 4. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 13385/2023 αίτησης του Γ.Αλ. περί εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης.
 5. Λήψη απόφασης για την Άδεια τέλεσης και χορήγηση αιγίδας για την διεξαγωγή Αγώνα Τριάθλου και Aquabike στις 28 Απριλίου 2024 »
 6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 13/2024 απόφασης ΔΕ (ΑΔΑ: Ρ3Κ4ΩΛΜ-Μ68).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσκλησης για την σύναψη της σύμβασης με τίτλο “Επικαιροποίηση και ανασύνταξη των μελετών Εφαρμογής που αφορούν το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα»  και τευχών δημοπράτησης”.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *