Πρόσληψη δεκαεπτά ατόμων στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη δεκαεπτά ατόμων στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την υπ αριθ 1149706416/13-08-2020  αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ πρωτ 21/2020/000072029023 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ζ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι 53 άτομα

η)Την από 18/09/2020 απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

θ)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ι)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη των κάτωθι  δέκα επτά (17) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ως κατωτέρω:

 Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης  

 

1

ΣΑΡΡΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

2

ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

3

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

4

ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

5

ΛΕΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

6

ΜΠΡΩΒΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

7

ΝΙΚΟΛΕΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

8

ΜΟΥΡΑΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

9

ΚΟΛΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

10

ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΒΙΚΤΩΡ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΦΥΛΑΚΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

11

ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΝΑΟΥΜ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΦΥΛΑΚΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

12

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΦΥΛΑΚΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

13

ΘΩΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

14

ΚΟΝΟΜΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

15

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

16

ΚΟΚΚΙΝΗΣ

ΑΛΕΚΟΣ

ΝΙΚΟ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

17

ΠΑΣΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 15/10/2020 έως 14/10/2021

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα είναι για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος.

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί το 75%  από τον ΟΑΕΔ και το 25% από το Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67ΩΜΩΛΜ-ΗΥ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΩΜΩΛΜ-ΗΥ5

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *