Πρόσληψη ειδικού συνέργατη

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Αριθμός Απόφασης: 141/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 3. Την υπ’ αρ. 31/36567/10-5-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 5. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη-δημοσιογράφου για την κάλυψη αναγκών σε θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος
 6. Την υπ αριθ πρωτ 4696/20-2-2024 (ΑΔΑ: 9ΜΘΛΩΛΜ-ΠΑ5) γνωστοποίηση δια του τύπου πλήρωσης θέσης ειδικού συνεργάτη-Δημοσιογράφου.
 7. Την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου
 8. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στους ΚΑ 00.6031.01 και 00.6051.20 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον Μ******** Σ******** του Α******** ως ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω κατέχει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης όπως αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΕΙΕΚΩΛΜ-08Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΕΙΕΚΩΛΜ-08Β

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *