Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη – Δημοσιογράφου Δημάρχου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη – Δημοσιογράφου Δημάρχου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 3. Το υπ αριθ πρωτ 31066/22-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της πρόσληψης ενός Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου
 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 5. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη-δημοσιογράφου για την κάλυψη αναγκών σε θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος και των εποπτευομένων ΝΠ του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την υπ αριθ πρωτ 22066/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΓ6ΩΛΜ-Τ3Φ) γνωστοποίηση δια του τύπου (εφημερίδα ΕΣΤΙΑ) πλήρωσης θέσης ειδικού συνεργάτη-Δημοσιογράφου.
 7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 8. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στους ΚΑ 00/6031.01 και 00.6053.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος και ανάλογες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί και στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε την ΚΑΡΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ως ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Η ανωτέρω κατέχει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης όπως αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος και των εποπτευομένων ΝΠ του Δήμου Μαραθώνος.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΖΒ1ΩΛΜ-9ΦΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΒ1ΩΛΜ-9ΦΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *