Παιδίατρος Παιδικών Σταθμών Τετράπολις

Πρόσληψη Παιδιάτρου για τα παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας “Τετράπολις” του Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με παιδίατρο, για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την περίοδο 2018-2019.

Η απασχόληση του αναδόχου θα είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31.7.2019 και η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των €375,00 συμπεριλαμβανομένων  των νόμιμων κρατήσεων μηνιαίως.

Το έργο συνίσταται στην ιατρική εξέταση κατά διαστήματα, όλων των παιδιών των παιδικών σταθμών και παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών, την υγειονομική κατάσταση των σταθμών, ενημερωτικές ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018  και ώρα  13:00 προκειμένου να καταθέσουν αίτηση. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του νομικού προσώπου “Τετράπολις” κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος Ελένη Χρυσούλα, Τηλ.: 22940 67 630, FAX: 22940 69 817, Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 196 (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο), Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005.

Ο Πρόεδρος του “Τετράπολις”

Πέτρος Στάμου


“Τετράπολις”
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας
Λεωφόρος Μαραθώνος 196, 19005
Τηλ.: 22940 67 630
FAX: 22940 69817
tetrapolis@marathon.gr

Σχολιάστε