Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου

Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης
Παρατείνεται η Ανοιχτή – Δημόσια Διαβούλευση, για το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος,
έως την Παρασκευή 22/06/2018.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο «Δημόσιας Διαβούλευσης» καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί,
Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείς κ.λπ. όπως, σε περίπτωση που επιθυμούν, υποβάλλουν / καταθέσουν Απόψεις
και Προτάσεις, μέσω της συμπλήρωσης του «Ερωτηματολογίου Διαβούλευσης» -για τις ανάγκες Ομογενοποίησης
& Αποκωδικοποίησης τους- που είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος στην ακόλουθη υπερσύνδεση.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •