Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση-Σύνθεση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 1031/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 70  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)
 3. Την υπ αριθ 199/2011  απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης»
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 του Κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης, Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με τις οποίες οι υπάλληλοι για την συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής ορίζονται με απόφαση Δημάρχου
 5. Την υπ αριθ 255/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για την Συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος, ορίζουμε ως μέλος τη μόνιμη υπάλληλο Χατζηγαβριήλ Ελευθερία του Κανέλλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ και Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  Δήμου Μαραθώνος.

Αναπληρώτριά της ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος Βασταρδή Σοφία του Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄.

Η παρούσα  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •