Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

Αριθμός Απόφασης: 17/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3250/2004  όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3536/2007

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ε) Την υπ αριθ 588/2019 με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

στ) Την υπ αριθ  2/2022  απόφαση με θέμα: Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση υπαλληλικής σχέσεως της υπαλλήλου Κ****** Α****** του Β****** λόγω συνταξιοδότησης.

ζ) Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

α. Λάσκος Αργύρης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνος

β. Χαλυβδόπουλος Θωμάς, Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

γ. Παπαϊωάννου Αρετή, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών,  Δήμου Μαραθώνος

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Σαφρά Μαρία του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.

Κάθε άλλη απόφαση παύει να έχει ισχύ.

 2. Η παρούσα  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ2ΨΘΩΛΜ-700

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΨΘΩΛΜ-700

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *