Συντήρηση Ανελκυστήρων

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 96/2016 και 28/2017 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών, με ανώτατο όριο μηνιαία δαπάνη μέχρι του ποσού των 50 ευρώ, ανά σχολική μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν:

 1. Πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα.
 2. Περιοδική συντήρηση και επίβλεψη του κάθε ανελκυστήρα.
 3. Επιθεώρηση και όλες τις εργασίες συντήρησης που προβλέπονται από το νόμο και σχετικές διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε.
 4. Να προσέρχεται το ταχύτατο δυνατόν και να επεμβαίνει προς αποκατάσταση βλαβών.
 5. Τακτικό καθαρισμό της κάτω απόληξης του φρέατος του κάθε ανελκυστήρα.
 6. Να ενημερώνει τη Σχολική Επιτροπή για τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις καθώς και για τυχόν βλάβες – απαραίτητες εργασίες – ανταλλακτικά.
 7. Να παρίσταται κατά την επιθεώρηση ασφαλείας του κάθε ανελκυστήρα και να διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες καταχώρησης.

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνεται μηνιαία συντήρηση είναι:

Α. Οι ανελκυστήρες στις κάτωθι σχολικές μονάδες:

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Β. Η καρέκλα κλίμακας (σκάλας) στο ΕΕΕΕΚ Παμμακαρίστου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για τo Α μέρος τη παρούσας Πρόσκλησης, είτε για το Β, είτε και για τα Α & Β μέρη. Με την υποβολή της προσφορά τους, θα πρέπει να καταθέσουν άδεια συντηρητή ανελκυστήρων σε ισχύ, καθώς επίσης να συμπληρώσουν το έντυπο ΤΕΥΔ προκειμένου για τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 73 (παρ. 1 & 2) του Ν.4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 09.00π.μ. με 14.00μ.μ., από τη Δευτέρα 15-05-2017 μέχρι και την Δευτέρα 22-05-2017.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Δήμητρα Κάκαρη


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •