ανελκυστήρες

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Σχολικές Επιτροπές

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 96/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών, με ανώτατο όριο μηνιαία δαπάνη μέχρι του ποσού των 50 ευρώ, ανά σχολική μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν:

1. Πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα.

2. Περιοδική συντήρηση και επίβλεψη του κάθε ανελκυστήρα.

3. Επιθεώρηση και όλες τις εργασίες συντήρησης που προβλέπονται από το νόμο και σχετικές διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε.

4. Να προσέρχεται το ταχύτατο δυνατόν και να επεμβαίνει προς αποκατάσταση βλαβών.

5. Τακτικό καθαρισμό της κάτω απόληξης του φρέατος του κάθε ανελκυστήρα.

6. Να ενημερώνει τη Σχολική Επιτροπή για τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις καθώς και για τυχόν βλάβες – απαραίτητες εργασίες – ανταλλακτικά.

7. Να παρίσταται κατά την επιθεώρηση ασφαλείας του κάθε ανελκυστήρα και να διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες καταχώρησης.

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνεται μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων είναι οι εξής:

  • 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
  • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
  • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να καταθέσουν άδεια συντηρητή ανελκυστήρων σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 09.00π.μ. με 14.00μ.μ., από την Τρίτη 21-03-2017 μέχρι και την Δευτέρα 27-03-2017.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Δήμητρα Κάκαρη

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •