συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 105/14-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΒΒΤΟΕΠΟ-ΔΝΔ ΑΔΑΜ: 19REQ005786326) προτίθεται να προβεί στην συντήρηση κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2019-2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για τις εργασίες συντήρησης των καυστήρων των σχολικών μονάδων εγκρίθηκε δαπάνη έως του ποσού των 65 ευρώ + ΦΠΑ ανά καυστήρα και συνολική δαπάνη έως 2000 ευρώ με το ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν καθαρισμό, αντικατάσταση μπεκ και εξαέρωση θερμαντικών σωμάτων. Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνει συντήρηση καυστήρων είναι οι εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1

Οι ενδιαφερόμενοι αν το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες και κατόπιν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30 π.μ. με 14.30 μ.μ., από την Τρίτη 05-11-2019 μέχρι και την Δευτέρα 11-11-2019.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Σχολική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

 

Λάσκος Αργύρης

Σχολιάστε