Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος

websupport Πολιτική Προστασία

Το  Συντονιστικό Τοπικό Όργανο ( Σ.Τ.Ο ) Πολιτικής Προστασίας με  Πρόεδρο τον Δήμαρχο  κ. Στέργιο Τσίρκα και 25 τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους για το έτος 2020  συνεδρίασαν σε τακτά χρονικά διαστήματα και έλαβαν 38 αποφάσεις.

Μέλη  είναι οι Διοικητές με τους αναπληρωτές τους  : ΚΑΑΥ ( Στρατός) ,

ΚΕΔΑ Ζ ( Αεροπορία ) , Ελικοδρόμιο Κοτρωνίου Μαραθώνα , Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού ( Ναυτικό )   Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία , Τροχαία , Λιμεναρχείο , Περιφέρεια , Δασαρχεία : Πεντέλης και Καπανδριτίου, οι Πρόεδροι του ΣΠΑΠ (Πεντελικό Όρος)  και του ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ ( Εθνικό Πάρκο Σχινιά ) , οι Διοικητές των Εθελοντικών Ομάδων ΠΥΣΕΘ, ΣΕΔΜ, οι τρεις Αντιδήμαρχοι

(Πολιτικής Προστασίας, Δικτύων και Υποδομών , Παιδείας ) οι 4 Πρόεδροι των Κοινοτήτων ( Μαραθώνα, Νέας Μάκρης ,Γραμματικό , Βαρνάβας).

Η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.

Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου.

Γραμματέας του Σ.Τ.Ο είναι η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Β. Καμπέλη.

Η ετοιμότητα του Δήμου μας για την  αντιμετώπιση κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα , Φυσικές και Τεχνολογικές καταστροφές καταδεικνύεται και από την κατάρτιση των Σχεδίων και Μνημονίων Ενεργειών του Δήμου μας ,που εκδόθηκαν το 2020.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, έκδοσης 2020.

«ΙΟΛΑΟΣ» Σχέδιο του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γ.Σ της ΓΓΠΠ.

«ΕΓΚΕΛAΔΟΣ» Σχέδιο του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γ.Σ της ΓΓΠΠ.

«ΔΑΡΔΑΝΟΣ» Σχέδιο του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γ.Σ της ΓΓΠΠ.

«ΒΟΡΕΑΣ» Σχέδιο του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γ.Σ της ΓΓΠΠ.

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος για την Οργανωμένη Εγκατάλειψη των Δημοτικών Καταστημάτων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες από υπαλλήλους και Δημότες σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών.

Μνημόνιο Ενεργειών Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID σύμφωνα με το 1ο Γ.Σ της ΓΓΠΠ.

Μνημόνιο Ενεργειών Δήμου Μαραθώνος , για την διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολικές Μονάδες σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ και του ΟΑΣΠ.

Μνημόνιο Ενεργειών Δήμου Μαραθώνος, για την διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου σε Παιδικούς Σταθμούς σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ και του ΟΑΣΠ.

Επιχειρησιακό Σχέδιο Πυροπροστασίας και Οργανωμένης Απομάκρυνσης Κατασκηνωτών και Προσωπικού 5ης Κατασκήνωσης Δήμου Μαραθώνος.

Άλλες αποφάσεις που έλαβε το Σ.Τ.Ο

Προμήθεια 4 Ηλεκτρονικών σειρήνων μεγάλης ισχύος ,οι οποίες θα τοποθετηθούν στα 4 δημοτικά καταστήματα Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Γραμματικού, Βαρνάβα.

Ίδρυση Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων  στο Βαρνάβα και στο Κ. Σούλι, σύμφωνα με τις οδηγίες του  Π.Σ .

Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την Οργανωμένη Απομάκρυνση πολιτών που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές & τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος.

Κατάρτιση Μητρώου εργοληπτών που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (οχήματα, μηχανήματα έργου, υλικά κατάσβεσης, βυτιοφόρων οχημάτων κενού και αντλιών κενού για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλπ) και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης από την στιγμή ειδοποίησής τους .

-Διάθεση μέσων από ιδιωτικούς φορείς για την υποστήριξη του έργου του Π.Σ. με σκοπό τον έλεγχο και την καταστολή του ατυχήματος (υλικά κατάσβεσης, μηχανήματα έργου, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Π.Σ..

-Διάθεση βυτιοφόρων οχημάτων κενού και αντλιών κενού από ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης ένεκα συμβάντος/μεγάλου ατυχήματος σε εγκατάσταση εντός ή πλησίον της παράκτιας ζώνης κατόπιν σχετικού αιτήματος του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

-Ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων

Απολογισμός Πεπραγμένων Αντιπυρικής περιόδου 2020

Σχεδιασμός και Δράσεις , προετοιμασίας Χειμερινής περιόδου 2020-2021

ΙΔΡΥΣΗ  ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Μέχρι το 2020  υπήρχαν 2 Εθελοντικές Ομάδες:

ΠΥΣΕΘ : Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά  με Διοικητή τον κ. Κυριάκο Δαμιανόγλου.

ΣΕΔΜ :Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα με Διοικητή τον κ. Ματθαίο Καραμολέγκο.

Το   2020  ιδρύθηκαν  και οι παρακάτω Εθελοντικές Ομάδες

ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Δήμου Μαραθώνος : Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών με Διοικητή τον κ. Αθανάσιο Λασκούδη.

Ε.Σ.Ε.Π.Π :Εθελοντικό Σώμα Έφιππων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος με Διοικητή τον κ. Πέτρο Στέλλα.

Μνημόνιο συνεργασίας με  τον Βασίλειο Τούντα , για την Εθελοντική διάθεση ενός ταχύπλοου και ενός jet ski , για έκτακτες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας.

Ίδρυση βάσης  ετοιμότητας  : Ο.Δ.Ι.Κ  Μαραθώνα : Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Μαραθώνα.

Ίδρυση Παιδικού Τμήματος Πολιτικής Προστασίας :Αγγελιοφόροι , για την καλλιέργεια Πνεύματος και εκπαίδευσης από μικρή ηλικία ως προς την αναγνώριση και αντιμετώπιση επικίνδυνων φυσικών καιρικών φαινομένων.

Εθελοντικές Ομάδες  Πολιτικής Προστασίας Κοινοτήτων  Δήμου Μαραθώνος:

Εθελοντική Ομάδα Π.Π Κοινότητας Μαραθώνα : με Διοικητή τον κ. Γιώργο Λέπουρη

Εθελοντική Ομάδα Π.Π Κοινότητας Νέας Μάκρης : με Διοικητή τον κ. Γιώργο Μιχαήλ.

Εθελοντική Ομάδα Π.Π Κοινότητας Γραμματικού :με Διοικητή τον κ. Δημήτριο Λαμπαρό

Εθελοντική Ομάδα Π.Π Κοινότητας Βαρνάβα : με Διοικητή τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Σπυρίδωνα Ηλία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •