Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1267/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)

β) Τις διατάξεις των άρθρων 72,89 και 100 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/2011)

δ) Tις διατάξεις των άρθρων 18  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-5-2015 τ.Α) Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ) Τις αποφάσεις περί  ορισμού Προϊσταμένων Δ/νσεων του Δήμου Μαραθώνος

ζ) Τις  αποφάσεις περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος

η) Την υπ αριθ 608/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος  με θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος» και τις αλλαγές που έχουν προκύψει από την έκδοσή της

θ) Τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των υπαλλήλων του Δήμου μας και την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

ι) Την ανάγκη έκδοσης απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου μας μετά τις μετακινήσεις, μετατάξεις, συνταξιοδοτήσεις κλπ των υπαλλήλων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Την τοποθέτηση των υπαλλήλων του Δήμου μας, μονίμων και ι.δ.α.χ., στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος, ως εξής:

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Υπάλληλοι:

Μάζης Βασίλειος του Αντωνίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 1. Γεωργάρα Μαρία του Ιωάννη, κατηγορίας ΔΕ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπάλληλοι:

1. Κωτούλια Γεωργία του Παναγιώτη, έμμισθη δικηγόρος (ΦΕΚ 403/05-05-2016 τ.Γ΄)

2. Μοναστηριώτου Ουρανία του Παναγιώτη, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμη)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Υπάλληλοι:

1.     Μυλωνά Αναστασία του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (μόνιμη)    (H υπάλληλος έχει οριστεί υπεύθυνη αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου).

2.     Φραντζεσκάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (μόνιμη)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Υπάλληλοι:

 1. Χατζηστεφάνου Σοφία  του Χαραλάμπους, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄(μόνιμη)   (η υπάλληλος έχει οριστεί γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Μαραθώνος)
 1. Παπόγλου Μαρία του Κυριάκου,  ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄(ιδαχ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προϊσταμένη: Μανάρα Μαρία-Ελένη του Νικολάου

α) Γραφείο Προγραμματισμού, ανάπτυξης, οργάνωσης & υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Υπάλληλοι:

 1. Ο Κωνσταντούλας Στυλιανός του  Ευθυμίου, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υπάλληλοι:

1.   Σπανός Ιωάννης του Κων/νου, ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Β΄ (μόνιμος)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προϊστάμενος: Κατσαγώνης Στέφανος του Λεωνίδα

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Υπάλληλοι:

1.Τσαπόγα Σοφία του Κων/νου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμη)

2. Καναβάκη Μαρία, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός (ιδαχ)

β) Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Υπεύθυνος: Παπαβασιλείου Ιωάννης του Αποστόλου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Α΄ (ιδαχ)

Υπάλληλοι:

1.Πασχάλης Παναγιώτης  του Κων/νου, ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Β΄  (μόνιμος)

 1. Καραγιώργος Δημήτρης  του Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμος),  υπεύθυνος στο Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα.

    3. Ραβανόπουλος Δημήτριος του  Αντωνίου, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (ιδαχ), υπεύθυνος στον Κινηματογράφο Αλίκη.

    4. Σπανού Ειρήνη του Γεωργίου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄ (μόνιμη) υπεύθυνη  στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου.

    5. Γεραμάνη Αικατερίνη του Παναγιώτη, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Α΄ – Λύκειο Μαραθώνα (ιδαχ)

    6. Χρυσομάλλης Κυριάκος του Νίκανδρου, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Α΄ – Λύκειο Νέας Μάκρης (ιδαχ)

    7. Ιωαννίδη Αντωνία του Ευάγγελου, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Α΄ – Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα (ιδαχ)

    8. Κούκη Καλλιόπη του Δημητρίου,  ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Β΄ – 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης (ιδαχ)

   9. Νησιώτη Ισιδώρα του Σπυρίδωνος, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Α΄ – Γυμνάσιο Μαραθώνα (ιδαχ)

    10. Παρασκευόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Β΄ –   Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας (ιδαχ)

    11. Δερτιλή Ολυμπία του Ανδρέα, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β (ιδαχ) – Μουσείο  Μαραθωνίου Δρόμου

    12. Ζυγογιάννη Παναγιώτα του Παναγιώτη, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ με  αρμοδιότητες σε θέματα σχολικών επιτροπών (μόνιμη)

    13. Γραμματικού Μαρία του Θεοφάνη, ΔΕ Βρεφοκόμων με βαθμό Β΄- 1ο Παιδικός  Σταθμός Νέας Μάκρης (ιδαχ)

    14. Ράικου Ασπασία του Αθανασίου, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Α΄ – (ιδαχ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος: Χαλυβδόπουλος Θωμάς του Σπυρίδωνα

α) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Προϊσταμένη: Παπαϊωάννου Αρετή του Ιωάννη

Υπάλληλοι:

 1. Σαφρά Μαρία του Παναγιώτη, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό  Α΄ (μόνιμη)
 2. Τσιέρη Παρασκευή του Ανάργυρου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (ιδαχ)
 3. Τελάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ,  ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄(ιδαχ)

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

Προϊστάμενος: Κλεφτάκης Δημήτριος του Θεοφάνη

Υπάλληλοι:

 1. Βασιλάκη Ευσταθία του Γεωργίου, ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Β΄ (μόνιμη)
 2. Σκόρδη-Τσούρα Αικατερίνη του Αντωνίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (ιδαχ)
 3. Δερμετζιάν- Γκινοσάτη Μαρία του Γρηγορίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (μόνιμη)
 4. Στάμου Σταματίνα του Σπυρίδωνος, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, με παράλληλα καθήκοντα στο ταμείο Βαρνάβα ως εισπράκτορας (μόνιμη)

Ληξίαρχοι έχουν οριστεί: Για τις Δημοτικές Ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης η Βασιλάκη Ευσταθία, για την Δημοτική Ενότητα Βαρνάβα η Φλώρου Αικατερίνη και για την Τοπική Ενότητα Γραμματικού η Λάμπρου-Σωτήρχου Άννα.

γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Προϊσταμένη: Κάκαρη Ασπασία του Βασιλείου

Υπάλληλοι:

 1. Σιγάλα Καλλιόπη-Ελένη του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμη)
 2. Ράπτης Αθανάσιος του Αργυρίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄(ιδαχ)
 3. Φωτοπούλου Μαρία του Δημητρίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (μόνιμη)
 4. Καζάνη Πολυξένη του Αναστασίου, ΥΕ κλητήρων με βαθμό Β΄ (μόνιμη)
 5. Φλώρου Αικατερίνη του Αντωνίου,  ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ με καθήκοντα διοικητικών θεμάτων στον Βαρνάβα (ιδαχ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)

Προϊσταμένη: Βαλασίου Δέσποινα του Βαλασίου

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Προϊσταμένη: Χατζοπούλου Θεανώ του Λαζάρου

Υπάλληλοι:

 1. Βυλτανιώτης Περικλής του Θεοδώρου, ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α΄ (ιδαχ)
 2. Λένα Αικατερίνη του Κων/νου, ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α΄ (μόνιμη)
 3. Λένα Γεωργία του Κων/νου, ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α΄ (μόνιμη)
 4. Γιαννουδάκη Ξένη του Δημητρίου, ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Β΄ (μόνιμη)
 5. Αρχόντα Αναστασία του Δημητρίου, ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Β΄(μόνιμη)
 6. Κόλλια Ειρήνη του Χαρίτου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄ (μόνιμη)

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Προϊστάμενος: Γεωργατζής Δημήτριος του Τριαντάφυλλου

Υπάλληλοι :

Ασκούνται παράλληλα καθήκοντα από τους υπαλλήλους του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Οι Χατζοπούλου Θεανώ, Λένα Αικατερίνη, Λένα Γεωργία, Γιαννουδάκη Ξένη & Κόλλια Ειρήνη είναι τοποθετημένες στο ΚΕΠ Νέας Μάκρης

Οι Γεωργατζής Δημήτριος, Αρχόντα Αναστασία & Βυλτανιώτης Περικλής είναι τοποθετημένοι στο ΚΕΠ Μαραθώνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένη: Λάμπρου – Σωτήρχου ΄Αννα του Κων/νου

1.  Αργυροπούλου Γεωργία του Γεωργίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ (μόνιμη)

α) Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Προϊσταμένη: Καρατζά Παρασκευή του Θεοδώρου

Υπάλληλοι:

 1. Ανδρεάτου Μαρία του Αντωνίου, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄(μόνιμη)
 2. Καρατζάς Παντελής του Λουίζου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄ 

(μόνιμος) ως αποθηκάριος

β) Τμήμα Προμηθειών

Προϊσταμένη: Βασταρδή Σοφία του Ευαγγέλου

Υπάλληλοι:

 1. Κατερέλου Αικατερίνη του Γεωργίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμη)
 2. Αλεξανδρή Χρυσούλα του Σπυρίδωνος, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

γ) Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Προϊστάμενος: Φούντας Αθανάσιος του Αναστασίου

Υπάλληλοι:

1. Λέου Παρασκευή του Σπύρου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

2. Στεργίου Ιακωβίνα του Αλέξανδρου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Δ΄ (μόνιμη)

 • Ρεντούμη Δέσποινα του Αντωνίου,  ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (ιδαχ)
 • Γούλα Αρχόντω του Δημητρίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (μόνιμη)

 δ) Τμήμα Ταμείου

Προϊσταμένη: Φλουρή Αναστασία του Εμμανουήλ

Υπάλληλοι:

 1. Ανδρουτσοπούλου Ελένη του Αριστείδη, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό Β΄ (μόνιμη)
 2. Κατσαμάκα Αντωνία του Παναγιώτη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄ (μόνιμη)
 3. Καπριγιάννη Σταυρούλα του Δημητρίου, ΠΕ Διοικητικού (Οικονομικού) με βαθμό Α΄ (μόνιμη)
 4. Αλεξανδρής Αλέξανδρος του Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄(μόνιμος), εισπράκτορας  στο ταμείο της Κοινότητας Ν. Μάκρης
 5. Βυζακοπούλου Μαρία του Αναστασίου, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων με βαθμό Β΄(ιδαχ) – απασχολείται και στο ταμείο Κοινότητας Νέας Μάκρης ως εισπράκτορας
 6. Μακρή Ελένη του Βασιλείου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (ιδαχ), εισπράκτορας στο ταμείο της Κοινότητας Μαραθώνα
 1. Κελαϊδής Δημήτριος του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (μόνιμος) απασχολείται και στο ταμείο της Κοινότητας Γραμματικού ως εισπράκτορας

ε) Τμήμα Μισθοδοσίας
Προϊσταμένη: Παυλή Βασιλική του Σαράντη

Υπάλληλοι:

 1. Καρακώστας Μιλτιάδης του Ιωάννη, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προϊσταμένη: Χατζηγαβριήλ Ελευθερία του Κανέλλου

α) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας

Προϊστάμενος: Μπογοσιάν Θεόφιλος του Γεωργίου

α1) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

Υπεύθυνος: Ζεγγίνης Γεώργιος του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

 1. Μερκούρης Σωτήρης του Γεωργίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

α2) Γραφείο Αλιείας

β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού

Προϊστάμενος: Φραγκαντώνης Φωκίων του Νικολάου

Υπάλληλοι:

 1. Βαρδίδης Λάμπρος του Εμμανουήλ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄(μόνιμος)

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τμήματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Αστυνόμευσης

Προϊστάμενος : Μπερτόλης Πέτρος του Γεωργίου

Υπάλληλοι:

1.Πολυγένη Ελένη του Ιωάννη, ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄

2.Καλλιμάνης Κων/νος του Χρήστου, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄

3.Πετρής Σταμάτιος του Γεωργίου, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄

4.Βαρέλλης Παναγιώτης του Ευστρατίου, ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄

5.Γκούβα Αντωνία του Θεοδώρου, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄

6.Αντωνίου Άννα του Αντωνίου κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ΄

7.Φίλιππας Χρήστος του Δημητρίου, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ΄

8. Κόπιτσα Παναγιώτα-Κων/να του Ιωάννη, ΔΕ Δημ. Αστυνομίας με βαθμό Γ΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ (εγκ.ΥΠ.ΕΣ 532/7-1-2013)

α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Δεν λειτουργεί

β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Δεν λειτουργεί

γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Δεν λειτουργεί

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος: Κανέλλος Αναστάσιος του Ηλία (αναπληρωτής)

Υπάλληλοι:

 1. Παλτήρη Μαρία του Εμμανουήλ, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ , (μόνιμη)
 2. Καλιακούδα Μαρία του Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ (ιδαχ)

α) Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων

Προϊσταμένη: Χατζηιωάννου Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου

Υπάλληλοι:

1. Αφένδρα Φωτεινή του Δημητρίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ (μόνιμη)

2. Αθανασόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄(μόνιμος)

β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης

Προϊστάμενος: Κολοβός Γεώργιος του Δημητρίου

     Υπάλληλοι:

     1.Τσαγκάρης Γεώργιος του Αναστασίου, ΔΕ Ηλεκτρολόγων με βαθμό Α΄ (ιδαχ)

     2.Ρεντούμης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων με βαθμό  Β΄  

       (ιδαχ)

 1. Λάμπου Αικατερίνη του Γεωργίου, ΔΕ Δασοφυλάκων με βαθμό Β΄ (ιδαχ)
 2. Φραντζεσκάκης Νικήτας του Νικολάου, ΔΕ Ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ΄ (μόνιμος)

γ) Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Προϊστάμενος: Βαλής Δημήτριος του Νικολάου

      Υπάλληλοι:

1. Κακαβούλας Ιωάννης του Γεωργίου, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

 1. Κρυμάνδαλος – Καραγιάννης Δημήτριος του Νικολάου, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)
 2. Λάμπρου Θεόδωρος του Δημητρίου, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)
 3. Νάνος Γεώργιος του Ευάγγελου, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)
 4. Κέφος Φίλιππος του Ιωάννη,  ΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης με βαθμό Β΄ (ιδαχ)
 5. Μανούσης Βασίλειος του Νικολάου,  ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με βαθμό Β΄ (ιδαχ)
 1. Χατζόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με βαθμό Β΄ (ιδαχ)
 2. Αργυρίου Γεώργιος του Σάββα, ΔΕ Εργοδηγών Μηχανολόγων με βαθμό Β΄ (μόνιμος)
 3. Τσιβελέκης Αθανάσιος του Γεωργίου, ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέων με βαθμό Α΄ (μόνιμος) – παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 4. Πέτσας Χρήστος του Κωνσταντίνου, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με βαθμό Β΄ (μόνιμος)
 5. Δενδρολιβανάς Δημήτριος του Γεωργίου, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με βαθμό Β΄

(μόνιμος)

 1. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ελευθερίου, ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων με βαθμό Α΄ (μόνιμος)
 2. Μπισμπιρούλας Χρήστος του Κωνσταντίνου, ΔΕ Τεχνιτών – Σιδηροτεχνιτών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)
 3. Γεραμάνης Ευάγγελος του Λεωνίδα, ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών με βαθμό Β΄   

(μόνιμος)

15. Καρανίκας Κων/νος του Νικολάου, ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών με βαθμό Γ΄ (μόνιμος)

16. Γεωργάρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Δ΄ 

      (μόνιμος)

17. Κατσαρός Κοσμάς του Ευάγγελου, ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών με βαθμό 

      Α΄ (μόνιμος)

18. Μπισμπιρούλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου,  ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 

      με βαθμό Α΄ (ιδαχ)

     19 Μπαλάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Δ΄ 

           (μόνιμος)

20. Κούρτης Σάββας του Σταματίου, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με βαθμό

      Β΄ (μόνιμος) – Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Βαρνάβα

21. Κόλλιας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Β΄ 

      (μόνιμος)- Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Βαρνάβα

δ) Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων

Προϊσταμένη: Αξαρίδου Βαρβάρα του Σάββα

ε) Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού & Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος : Τσιάμης Χρύσανθος του Γεωργίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προϊστάμενος: Ηλίας Παναγιώτης του Γεωργίου (αναπληρωτής)

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Προϊσταμένη: Κελεπούρη Αναστασία ΔΕ Διοικητικού (αναπληρώτρια)

Υπάλληλοι:

 1. Αγγέλου Θεόδωρος του Δημητρίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄ (μόνιμος)

2.   Αλεξάκη Κλεοπάτρα του Σπυρίδωνος, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄   

      (μόνιμη)

 3.   Αλούκος Παναγιώτης του Μιχαήλ, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄ (ιδαχ)

4.   Αρδάμης Δημήτριος του Ευστρατίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών  

      Απορριμματοφόρων με βαθμό Δ΄ (μόνιμος)

5.   Βλάχος Θεόδωρος του Αθανασίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄ (ιδαχ)

6.   Γεωργίου Αλεξία του Βασιλείου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄ (μόνιμη)

7.   Ζορμπάς Απόστολος του Δημητρίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄

     (μόνιμος)

8.   Ζορμπάς Μιχαήλ του Δημητρίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄ (μόνιμος)

9.  Καλπακίδης Παναγιώτης του Ηρακλή, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄ (ιδαχ)

10. Καντεράκη Δήμητρα του Βαρδή, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄ (μόνιμη)

11. Καρανίκας Παναγιώτης του Νικολάου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών  

      Απορριμματοφόρων με βαθμό Γ΄ (μόνιμος)

12. Καραχάλιος Αριστείδης του Χαραλάμπους, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄  

      (ιδαχ)

13. Κόρρο Ρομέο του Μέτο,  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

14. Κυριακούλη Γεωργία – Αικατερίνη του Βασιλείου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με  

      βαθμό Δ΄ (μόνιμη)

15. Λαζάρου Γεώργιος του Θεμιστοκλή, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄  

      (μόνιμος)

16. Λανάρης Παναγιώτης του Δημητρίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄  

     (μόνιμος)

17.Μιστιλόγλου Φίλιππος του Γεωργίου, ΥΕ Εργατών Ανακύκλωσης με βαθμό Δ΄ (ιδαχ)

18.Μπέλλου Ελισσάβετ του Περικλή, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σχολικών μονάδων με  

      βαθμό Γ΄ (ιδαχ)

19.Νικολακόπουλος Σωτήριος του Νικολάου, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με  

      βαθμό Γ΄ (ιδαχ)

20. Παπαποστόλου Απόστολος του Νικολάου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄  

      (μόνιμος)

21. Παπαποστόλου Κωνσταντίνος του Νικολάου,  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό  

      Γ΄ (ιδαχ)

22. Πολίτη Μαρία του Παρασκευά,  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σχολικών μονάδων με  

      βαθμό Δ΄  (ιδαχ)

23. Πολύζου Χρυσάνθη του Σπυρίδωνος, ΥΕ εργατών καθαριότητας με βαθμό Γ΄  

      (μόνιμη)

24. Ράιος Παναγιώτης του Γεωργίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄ (μόνιμος)

25. Σαδεδίν Δημήτριος του Δημητρίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών  

      Απορριμματοφόρων με βαθμό Δ΄ (μόνιμος)

26. Χιώτης Παρασκευάς του Εμμανουήλ, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄  

      (μόνιμος)

27. Λέκκας Κων/νος του Θεοδώρου, ΔΕ Εποπτών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

28. Φίλιππας Ευάγγελος του Αριστείδη, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Β΄  

      (μόνιμος) (απασχολείται ως φύλακας στην Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα)

29. Αποστόλου Νικόλαος του Αθανασίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄ 

(μόνιμος) – Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Βαρνάβα

30. Μπάρμπας Σωτήριος του Δημητρίου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ΄  

(μόνιμος) – Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Γραμματικού

31. Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη, ΔΕ Εποπτών με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

    32. Βελισσαρίου Νεκτάριος του Λάμπρου, ΔΕ Εποπτών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

    33. Αλούκος Νικόλαος του Μιχαήλ, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με βαθμό 

          Ε΄ (μόνιμος)

    34. Βαμβακούσης Νικόλαος του Σωτηρίου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με  

          βαθμό Ε΄ (μόνιμος)

    35. Ιωακείμ Γεώργιος του Χρήστου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με βαθμό 

          Ε΄ (μόνιμος)

    36. Καλωτής Ιωάννης του Χρήστου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με βαθμό 

          Ε΄ (μόνιμος)

    37. Καραδοπούλου Ουρανία του Γεωργίου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με  

          βαθμό Ε΄ (μόνιμη)

    38. Καρακικές Ιωάννης του Αθανασίου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με ,

          βαθμό Ε΄ (μόνιμος)

    39. Καρασιώτος Αριστοτέλης του Αντωνίου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με

          βαθμό Ε΄ (μόνιμος)

    40. Κατσίκη Σοφία του Δημητρίου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με βαθμό 

          Ε΄ (μόνιμη)

    41. Κοντομάρη Άρτεμις του Κων/νου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με

          βαθμό  Ε΄ (μόνιμη)

    42. Κωστόπουλος Κων/νος του Παναγιώτη, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με

          βαθμό Ε΄ (μόνιμος)

    43. Μπισμπιρούλας Δημήτριος του Κων/νου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου

          με βαθμό Ε΄ (μόνιμος)

    44. Στεφάνου Ευφροσύνη του Δημητρίου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με

          βαθμό Ε΄ (μόνιμη)

    45. Ταράτσας Δημήτριος του Ανδρέα, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με

          βαθμό Ε΄ (μόνιμος)

    46.Τομαρόπουλος Παναγιώτης του Αριστείδη, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου

         με βαθμό Ε΄ (μόνιμος)

    47. Τσουτσουλάς Σταύρος του Παύλου, ΥΕ εργατών καθ/τας-συνοδών απορ/ρου με

          βαθμό Ε΄ (μόνιμος)

β) Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

Προϊστάμενος: Λιακώνης Βασίλειος του Κων/νου

 Υπάλληλοι:

1.Σιμσιρίδης Ιάκωβος του Θωμά, ΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών / Μηχανικών Αυτοκινήτων 

   με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

2.Σπανός Παναγιώτης του Νικολάου, ΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών / Μηχανικών 

   Αυτοκινήτων με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

3. Τσαπατώρης Φίλιππος του Ιωάννης, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

4. Γκίκας Στυλιανός του Σπυρίδωνος, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ (μόνιμος)

5. Διαμαντής Γεράσιμος του Δημητρίου, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

6. Καφετζής Σαράντης του Ιωάννη, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

7. Καψάλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

8. Κούκης Ευθύμιος του Δημητρίου, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

9. Κωνσταντάτος Βασίλειος του Γεωργίου, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ (μόνιμος)

10. Μέρμηγκας Δημήτριος του Εμμανουήλ, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

11. Μπαρέτογλου Ιορδάνης του Κλήμη, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

12. Μπουρνούς Γεώργιος του Ιωάννη, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄(μόνιμος)

13. Παναγόπουλος Διονύσιος του Παναγιώτη,  ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (ιδαχ)

14. Πλουμπής Κωνσταντίνος του Θωμά, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

15. Ραμιώτης Ηλίας του Γεωργίου, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ (μόνιμος)

16. Ρούσσης Δημήτριος του Ξενοφώντος, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄(μόνιμος)

17. Τακτικός Βασίλειος του Νικολάου, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με βαθμό  

      Α΄ (ιδαχ)

18. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Χρήστου, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  

     Έργων με βαθμό Γ΄ (μόνιμος)

19. Wasylow Ryszard του Bronislaw, ΔΕ Μηχανοδηγών – Χειριστών Μηχανημάτων

     Έργου με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

20. Καζάνης Χρήστος του Αναστασίου, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ (μόνιμος)

21. Γκλιάτης Γεώργιος του Ιωάννη, ΔΕ Τεχνιτών Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων με

      βαθμό Β΄ (μόνιμος)

22. Σαπάτας Στυλιανός του Παναγιώτη, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)- Γραφείο

      Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Γραμματικού

23. Ντουρούπης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)–

      Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Βαρνάβα

    24. Ταμπουράκης Νικόλαος του Ανδρέα, ΔΕ Οδηγών με βαθμό  Δ΄ (μόνιμος)

    25. Γατσιόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με

          βαθμό Δ΄ (μόνιμος)

γ) Τμήμα Περιβάλλοντος,  Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου

Προϊσταμένη: Βοσνάκη Υπακοή-Μαριάννα του Κωνσταντίνου

Υπάλληλοι:

1.Καζάνης Ηλίας του Αναστασίου, ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

2.Μπιμπίκος Κων/νος του Ελευθερίου,  ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Α΄ (ιδαχ)

3.Φλώρος Ελευθέριος του Λουκά, ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Α΄ (μόνιμος)

4.Ντάσιος Κωνσταντίνος του Βασιλείου,  ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

5.Ραυτόπουλος Ευάγγελος του Γεωργίου, ΥΕ Εργατών Πρασίνου με βαθμό Γ΄ (ιδαχ)

6. Καφούρος Αγαθάγγελος του Ζαφείρη, ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Β΄ (ιδαχ)

7. Μέξη Σοφία του Μιλτιάδη, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Β΄ (μόνιμη)

 8. Καμπέλη Βαρβάρα  του Αλεξάνδρου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄  (μόνιμη)

 1. Γκινοσάτη Βασιλική του Σπυρίδωνος, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (μόνιμη)
 2. Παπασάικα Ειρήνη του Δημητρίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ (μόνιμη)
 3. Σαφρά Γεωργία του Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ (μόνιμη)

Για τη γραμματειακή υποστήριξη των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων έχουν οριστεί οι: α) Μέξη Σοφία για το Τ.Σ. της Κοινότητας Μαραθώνα, β) Φούντας Αθανάσιος για το Τ.Σ. της Κοινότητας Ν. Μάκρης, γ) Κελαϊδής Δημήτριος για το Τ.Σ. της Κοινότητας Γραμματικού και δ) Ηλίας Παναγιώτης για το Τ.Σ. της Κοινότητας Βαρνάβα.

Ο Μπουρνούς Ευάγγελος του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, με απόφαση Δημάρχου έχει λάβει ειδική άδεια από την Υπηρεσία για την εκτέλεση καθηκόντων Δημάρχου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου. Συνεπώς, και μέχρι τη λήξη ή διακοπή της ληφθείσας ειδικής αδείας, αναπληρώνεται προσωρινά ως Προϊστάμενος  θέση στην οποία τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 512/2015 απόφαση Γεν. Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής (πρακτικό υπ’ αριθ 4/19-03-2015 περί «Επιλογής προϊσταμένων τμημάτων Δήμου Μαραθώνος»).

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ