Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Μαραθώνος είναι η κ. Αγγελική Πάνου
Τηλέφωνο: 6973820423