κτηνοτροφικές μονάδες

Χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

administrator Δελτία τύπου

Αναρτήθηκε στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Μαραθώνα έγγραφο του «Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής», της «Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», της «Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας», της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Ενημέρωση στα πλαίσια έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

Το έγγραφο ενημερώνει για τη σχετική ΚΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012. Σύμφωνα με το άρθρο 17α του Ν.4056/2012, προβλέπεται η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εγκαταστημένης εντός ή πλησίον των ορίων κατοικημένων περιοχών, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικόσιτων ζώων. Συγκεκριμένα, δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών παρέχεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 οι οποίες είχαν ιδρυθεί κατασκευαστεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012.

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ με αριθμ. 940/81279/04082017, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04.12.2017. Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα , μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.

Ακολουθούν συνημμένα τα έγγραφα.


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •