Ως την Παρασκευή 9/9 η υποβολή ενστάσεων των ιδιοκτητών για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ματιού και Αγίας Μαρίνας

websupport Δελτία τύπου, Τεχνικές Υπηρεσίες 4 Σχόλια

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία μέρα της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων των ιδιοκτητών κατά των αναρτημένων ρυμοτομικών σχεδίων των περιοχών του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το Μάτι και την Αγ. Μαρίνα, καθώς για την παράταση των 20 επιπλέον εργάσιμων ημερών που έχει αιτηθεί ο Δήμος μας, δεν έλαβε κάποια ενημέρωση.

Καλούμε όσους δεν κατέθεσαν ακόμη την ένστασή τους να την καταθέσουν άμεσα για να τις προωθήσουμε συνολικά στο αρμόδιο υπουργείο, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες βελτίωσης του Σχεδίου προς όφελος των κατοίκων και του τόπου μας.

Από την πρώτη στιγμή, καθημερινά, χωρίς ωράριο και χρονοτριβές «τρέχουμε» τη διαδικασία ενημερώνοντας και διευκολύνοντας δεκάδες δημότες μας και συνεχίζουμε να παραλαμβάνουμε τις ενστάσεις τους.

Συνεχίζουμε με σκοπό να πετύχουμε μια δίκαιη λύση για όλους.

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχόλια 4

 1. Δεύτερον, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 25 του Συντάγματος «……Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Με την αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να υφίσταται στοιχειώδης αναλογία ανάμεσα στον περιορισμό του δικαιώματος και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Εν προκειμένω ο περιορισμός δηλαδή η στέρηση της ιδιοκτησίας μας, σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου βρίσκεται σε προφανή δυσαναλογία, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με την αναγκαία διόρθωση του σχεδίου ως προς την ως άνω ιδιοκτησία μας ως εξής:

  1. Με την κατάργηση ή έστω περιορισμό του προβλεπομένου χώρου πρασίνου που καταλαμβάνει ένα τεράστιο τμήμα του αγροτεμαχίου και στην θέση που προβλέπεται να αναπτυχθεί, δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και δεν προκύπτει ουδεμία ωφέλεια για τους κατοίκους.

  2. Με την διόρθωση/επαναχάραξη του πεζοδρόμου ώστε αυτός να μην διέρχεται από το βόρειο και ανατολικό άκρο του αγροτεμαχίου, αλλά από το διευθετειμένο ρέμα που διέρχεται από την ιδιοκτησία μας.

  – Επειδή η παρούσα ένσταση είναι νόμιμη και βάσιμη, κατατίθεται δε εμπρόθεσμα ενώπιον σας.

  – Επειδή κατόπιν τούτου το προτεινόμενο σχέδιο ως προς την ιδιοκτησία μας με ΚΑΕΚ 5508039 επί του οικοδομικού τετραγώνου 308 θα πρέπει να διορθωθεί/τροποποιηθεί με βάση τις προτεινόμενες από εμάς προτάσεις.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

  ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

  Γενομένης δεκτής της παρούσης ενστάσεως μας όπως τροποποιηθεί/διορθωθεί το προτεινόμενο με α.α. 2.15/19 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, ως προς την ιδιοκτησία μας με ΚΑΕΚ 5508039 επί του οικοδομικού τετραγώνου 308 και ειδικότερα:

  1. Να καταργηθεί ή έστω μειωθεί ο προβλεπόμενος χώρος πρασίνου που καταλαμβάνει ένα τεράστιο τμήμα του αγροτεμαχίου μας

  2. Να επαναχαραχθεί ο πεζόδρομος ώστε αυτός να μην διέρχεται από το βόρειο και ανατολικό άκρο του αγροτεμαχίου, αλλά από το διευθετειμένο ρέμα που διέρχεται από την ιδιοκτησία μας.

  Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2022

  Οι ενιστάμενοι

 2. ΕΝΣΤΑΣΗ (Β’ ΜΕΡΟΣ)

  Διότι με τον προσβαλλόμενο σχέδιο και μετά τον χαρακτηρισμό μεγάλου τμήματος της ιδιοκτησίας μας ως χώρου πρασίνου (470τ.μ.) καθώς και μετά από αφαίρεση της πρασιάς και των κοινοχρήστων χώρων, των δρόμων (προέκταση των οδών ΥΔΡΑΣ και ΨΑΡΡΩΝ) και του πεζοδρόμου που διέρχεται από το αγροτεμάχιο, το τμήμα που μας απομένει θα ανέρχεται πλέον σε 1300 τ.μ. περίπου, δηλαδή 1/3 περίπου της αρχικής επιφανείας της. Κατ’ αυτόν όμως τον τρόπο η ιδιοκτησίας μας, απαξιώνεται εντελώς καθώς απομειώνεται σημαντικότατα η αξία της και καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη η εκμετάλλευση αυτής. Επομένως το σχέδιο στο μέρος που αφορά την ιδιοκτησία μας, παραβιάζει δύο θεμελιώδη Συνταγματικά Δικαιώματα/Αρχές:
  Πρώτον το δικαίωμα της ιδιοκτησίας το οποίο κατοχυρώνεται με το άρθρο 17 του Συντάγματος που ορίζει ότι « Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον» Στην προκειμένη περίπτωση τα 2/3 της ιδιοκτησίας μας στην ουσία απαλλοτριώνεται χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης μας, ενώ ως προελέχθη το εναπομείναν 1/3 αυτής απαξιώνεται πλήρως και καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής και αντιοικονομική η όποια εκμετάλλευση του.

 3. ΕΝΣΤΑΣΗ (Γ’ ΜΕΡΟΣ)

  Δεύτερον, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 25 του Συντάγματος «……Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Με την αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να υφίσταται στοιχειώδης αναλογία ανάμεσα στον περιορισμό του δικαιώματος και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Εν προκειμένω ο περιορισμός δηλαδή η στέρηση της ιδιοκτησίας μας, σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου βρίσκεται σε προφανή δυσαναλογία, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με την αναγκαία διόρθωση του σχεδίου ως προς την ως άνω ιδιοκτησία μας ως εξής:

  1. Με την κατάργηση ή έστω περιορισμό του προβλεπομένου χώρου πρασίνου που καταλαμβάνει ένα τεράστιο τμήμα του αγροτεμαχίου και στην θέση που προβλέπεται να αναπτυχθεί, δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και δεν προκύπτει ουδεμία ωφέλεια για τους κατοίκους.
  2. Με την διόρθωση/επαναχάραξη των οδών (ΥΔΡΑΣ και ΨΑΡΡΩΝ) και των πεζοδρόμων ώστε αυτοί να μην διέρχεται από το βόρειο και ανατολικό άκρο του αγροτεμαχίου, αλλά από το διευθετειμένο ρέμα που διέρχεται από την ιδιοκτησία μας.

 4. ΕΝΣΤΑΣΗ (Δ’ ΜΕΡΟΣ)

  – Επειδή η παρούσα ένσταση είναι νόμιμη και βάσιμη, κατατίθεται δε εμπρόθεσμα ενώπιον σας.
  – Επειδή κατόπιν τούτου το προτεινόμενο σχέδιο ως προς την ιδιοκτησία μας με ΚΑΕΚ 5508039 επί του οικοδομικού τετραγώνου 308 θα πρέπει να διορθωθεί/τροποποιηθεί με βάση τις προτεινόμενες από εμάς προτάσεις.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
  Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

  ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
  Γενομένης δεκτής της παρούσης ενστάσεως μας όπως τροποποιηθεί/διορθωθεί το προτεινόμενο με α.α. 2.15/19 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, ως προς την ιδιοκτησία μας με ΚΑΕΚ 5508039 επί του οικοδομικού τετραγώνου 308 και ειδικότερα:
  1. Να καταργηθεί ή έστω μειωθεί ο προβλεπόμενος χώρος πρασίνου που καταλαμβάνει ένα τεράστιο τμήμα του αγροτεμαχίου μας
  2. Να επαναχαραχθεί ο πεζόδρομος ώστε αυτός να μην διέρχεται από το βόρειο και ανατολικό άκρο του αγροτεμαχίου, αλλά από το διευθετειμένο ρέμα που διέρχεται από την ιδιοκτησία μας.

  Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2022
  Οι ενιστάμενοι

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *