2η ανακοίνωση ανάρτησης κτηματογράφησης και συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στα πλαίσια της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β’ Κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα

websupport Δελτία τύπου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στα πλαίσια της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β’ Κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, όπως παρακάτω:

Στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνος κατά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 9.00-13:30
Στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 9:00-13:30

Στη συνέχεια και μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Μακρή στο 6977260738. 

Επισυνάπτονται οι σχετικές οδηγίες, το υπόδειγμα δήλωσης ιδιοκτησίας, οι αλφαβητικοί και αριθμητικοί πίνακες, το τεύχος αρχικών ιδιοκτησιών και τα κτηματογραφικά διαγράμματα.

2η Ανακοίνωση

Θέμα: Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων & Κτηματολογικών Πινάκων – Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β΄ Κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα» της Δ.Ε. Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, κατόπιν της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 51/4-4-2023.

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά διαγράμματα, τεύχη και πίνακες της εν λόγω περιοχής, όπως επίσης και το υπόδειγμα δήλωσης ιδιοκτησίας και οι σχετικές οδηγίες, τα οποία αναρτώνται στα Δημοτικά Καταστήματα Μαραθώνα και Νέας Μάκρης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr από τις 7 Απριλίου 2023 έως και τις 12 Μαΐου του έτους 2023 ως κάτωθι:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέρχονται από την Παρασκευή 7/4/2023 έως και την Παρασκευή 12/5/2023 στο μεν Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνος κατά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, στο δε Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης κατά τις ημέρες ΔευτέραΤετάρτηΠέμπτη και ώρες 9:00-13:00, ώστε να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικάεντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο πρωτόκολλο του Δήμου κατόπιν ελέγχου πληρότητας από το αρμόδιο τμήμα.

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Δήμο καλούνται να λάβουν γνώση και εάν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, δεν απαιτείται να τις υποβάλουν εκ νέου.

Για τις ιδιοκτησίες στις οποίες έχει εκδοθεί Βεβαίωση Οικοδομησιμότητας συστήνεται η προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων και σχεδιαγραμμάτων ώστε να ληφθούν υπόψη στην Πράξη Εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο πολεοδομικών θεμάτων κ. Δημήτριο Μακρή τηλ. 22943 20907 (1ος όροφος Δημοτικού Καταστήματος Μαραθώνα) / 22943 20539 (γραφείο 3 στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης) και στο 6977260738 κατά τις αντίστοιχες προαναφερθείσες ημέρες και ώρες.

*Σημείωση: Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας, ο κληρονόμος προσκομίζει τα παραστατικά της κληρονομικής διαδοχής.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •