Παράκληση για λελογισμένη χρήση του νερού τις επόμενες ημέρες, λόγω πολύ αυξημένων θερμοκρασιών

websupport Υπηρεσία Ύδρευσης 1 Σχόλιο

Λόγω παρατεταμένης ανομβρίας και συνθήκες πολύ αυξημένων θερμοκρασιών και για τις προσεχείς ημέρες, όπως έχει προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, παρακαλούνται οι κάτοικοι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος, να κάνουν προσεκτική διαχείριση του νερού καθ’ όλο αυτό το …

Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 437/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 …

Περί έγκρισης διενέργειας για την σύναψη σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 436/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας …

Περί έγκρισης υπηρεσίας διοργάνωση Μουσικής Εκδήλωσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα 2024

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης υπηρεσίας  διοργάνωση Μουσικής Εκδήλωσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα 2024 στην Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης (παραλία) του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 429/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του …

Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής του έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής του έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”» Αριθμός Απόφασης: 429/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις …

Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 428/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) Τις …

Περί έγκρισης μίσθωσης καρεκλών για το κοινό για τις μουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης μίσθωσης καρεκλών για το κοινό για τις μουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 427/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση – λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος”» Αριθμός Απόφασης: 422/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: …

Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών προμήθειας και τοποθέτηση υφάσματος σκίασης στην Ε’ κατασκήνωση

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών προμήθειας και τοποθέτηση υφάσματος σκίασης στην Ε’ κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 418/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 …

Διορισμός μόνιμου προσωπικού σε κενή οργανική θέση

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 9 ΤΟΥ Ν. 2643/1998 ΑΤΤΙΚΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 272/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 …

2η ανακοίνωση πλήρωσης δεκαέξι (16) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδοχ προσωπικού Ε΄ Παιδικής Εξοχής

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13-07-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 18-07-2024 2η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης δεκαέξι (16) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού …

Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την …

Περίληψη διακύρηξης δημοπρασίας

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για  για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος & Ν. Πλαστήρα στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 17η/2024 (11-7-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-7-2024 118    Περί έκδοσης ψηφίσματος   συνέχισης λειτουργίας  Β΄ Νηπιαγωγείου Μαραθώνα. 17/11-7-2024 1 εηδ ομόφωνα 119 Περί έγκρισης συμμετοχής στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου  Καλαβρύτων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024» της Πειραματικής  …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 15η/2024 (27-6-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-6-2024 95 Περί γνωμοδότησης ενδεχόμενης  αναγκαιότητας κατόπιν τήρησης όλων των  νομίμων διαδικασιών , απομάκρυνσης σκαφών από ακίνητο στην οδό Αγ. Παντελεήμονος 10, Παραλία Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος. 15/27-6-2024 1 εηδ ομόφωνα …

Τουρνουά μπάσκετ 3-on-3 το Σαββατοκύριακο στη Νέα Μάκρη, για φιλανθρωπικούς σκοπούς

websupport Δελτία τύπου Σχολιάστε

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρες 17:30 – 22:30, στα γήπεδα πίσω από το κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης, θα πραγματοποιηθεί το 1ο 3-on-3 τουρνουά Kαλαθοσφαίρισης φιλανθρωπικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή 160 αθλητών και υπό την αιγίδα του Δήμου Μαραθώνος. Λόγω του χαρακτήρα της εκδήλωσης, μπορείτε, εάν …

Περί δημιουργίας Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Περί δημιουργίας Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών  που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου …