Ετοιμότητα Υπηρεσιών και Εθελοντικών Ομάδων λόγω Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Οδηγίες προς τους κατοίκους

websupport Δελτία τύπου, Πολιτική Προστασία

ΣΧΕΤ: α. Το υπ’ αρ. πρωτ. Α2033/18-10-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου …

Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 608/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 17/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 17η ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη  13-12-2022  και ώρα  16.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 16/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 16η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη  13-12-2022  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με …

Προμήθεια κρυστάλλου ασφαλείας

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια κρυστάλλου ασφαλείας» όπως περιγράφεται στην από 23/11/2022 του Γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, προϋπολογισμού …

Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση ON LINE ημερίδας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση ON LINE ημερίδας με τίτλο «Ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικού κατά την επίβλεψη και εκτέλεση δημοσίων έργων στα πλαίσια του Ν.4782/2021» Αριθμός Απόφασης: 606/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου …

Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας κρυστάλλου ασφαλείας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας κρυστάλλου ασφαλείας» Αριθμός Απόφασης: 604/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού) Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 603/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 …

Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 602/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας …

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών (ΥΕ Εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών)» Αριθμός Απόφασης: 600/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του …

Περί πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί πρόσληψης (8) ατόμων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» Αριθμός Απόφασης: 597/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας …

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών  για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την  πρόσβαση  παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων …

Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού) Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ            ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια[1] με τίτλο «Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)  Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 4.474,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (13%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρακαλούμε …

Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την …

Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ για όλα τα παιδιά του Δήμου Μαραθώνος την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου

websupport Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος προσκαλεί όλα τα παιδιά στο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ που διοργανώνουν τα ΚΔΑΠ μας σε συνεργασία με το Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. Οι δύο μεγάλες Χριστουγεννιάτικες γιορτές μας θα πραγματοποιηθούν  τις ημέρες: Πέμπτη 15/12/2022 στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα κατά τις ώρες 16.00-20.00 Παρασκευή 16/12/2022 …

Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει …

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας της ανακοίνωσης υπ΄ αρ. πρωτ. 26901/15-11-2022

websupport Θέσεις εργασίας

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας της ανακοίνωσης υπ΄ αρ. πρωτ. 26901/15-11-2022 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Μαραθώνος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, για την υλοποίηση της Δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για …

Δελτίο Τύπου

websupport Δελτία τύπου

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου μας κ. Λιβαθινός επιδίδεται στο δεύτερο αγαπημένο του σπορ (μετά το ποδόσφαιρο), κατά πως φαίνεται: τη λασπολογία. Κατ’ αρχάς να τονίσουμε για πολλοστή φορά ότι η οικονομική υγεία του Δήμου μας αποτυπώνεται στον …

Κατάργηση του παλαιού αγωγού του δικτύου ύδρευσης στο κέντρο Νέας Μάκρης

websupport Δελτία τύπου, Υπηρεσία Ύδρευσης

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνουμε σήμερα Τετάρτη 7/12 την α’ φάση της κατάργησης του παλαιού αγωγού αμιάντου του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Σαράφη, Καλαφάτη, Μωσαίου, που αφορά στο κέντρο της Νέας Μάκρης. Μετά από ολονύχτιες προσπάθειες, αποκαθιστούμε οριστικά τα προβλήματα που δημιουργεί …

Διακοπή υδροδότησης στην Κοινότητα Βαρνάβα λόγω σπασίματος του αγωγού από τον εργολάβο της αποχέτευσης

websupport Υπηρεσία Ύδρευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Διακοπή υδροδότησης στην Κοινότητα Βαρνάβα λόγω σπασίματος του αγωγού από τον εργολάβο της αποχέτευσης. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σπασίματος του αγωγού ύδρευσης από τον εργολάβο της αποχέτευσης θα  υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ και πιο συγκεκριμένα στις …