Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων Σχολιάστε

Αρ. Απόφασης  624/2023 ΘΕΜΑ: Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμ. 108/8-3-22 απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας του Δήμου Μαραθώνος Το αρ.6 …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  540/2023 ΘΕΜΑ: Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο  Αντιδήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη: Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας. Την από 8-3-22 αρ.108/22 …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  513/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την από 8-3-22 αρ.108/22 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας του Δήμου Μαραθώνος Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 250/11 «περί έγκρισης κανονισμού ύδρευσης …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  477/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο  Αντιδήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις των αρ. 15,29 και 34 του Ν. 4442/2016 Τις διατάξεις του αρ. 14 της ΚΥΑ 16228/17 Α)Το υπ. Αρ. 1020/7391/60-α/15-6-23 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνα Β) Το υπ. Αρ. …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  477/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο  Αντιδήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη : Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας. Την από 8-3-22 αρ.108/22 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Αντιδημάρχου οικονομικής Διαχείρισης και …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  407/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: “Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος” Ο  Αντιδήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις των αρ. 15,29 και 34 του Ν. 4442/2016 Τις διατάξεις του αρ. 14 της ΚΥΑ 16228/17 Το …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  419/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: “Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας” Ο  Δήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη : Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας. Την από 8-3-22 …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  275/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: “Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου”          Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής & Δικτύων Ευαγ. Σωτηρίου λαμβάνοντας υπόψη: Την αρ. 296/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής & Δικτύων Την απόφαση του Δ.Σ. …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  273/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: “Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας”          Ο  Αντιδήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη : Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας. Την από …

Αποσφράγιση καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  506/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: “Αποσφράγιση του καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) της κ. Μ******** Θ******** του Μ********, στην Λεωφόρο Μαραθώνος και Αγίου Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος” Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας …

Σφράγιση του καταστήματος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» του κ. Κ********* Κ********* του Ι*********

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  449/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: “Σφράγιση του καταστήματος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» του κ. Κ********* Κ*********  του Ι*********, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος και Διονύσου (Ο.Τ. 640) στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος και επιβολή προστίμου” Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού, …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  18/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη Το Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Το …

Επιβολή προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  955/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ          Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την αρ. 580/2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε …

Παραχώρηση χώρων σχολείων ως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  864/20 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄). Την …

Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  567/20 Α Π Ο Φ Α Σ Η       A N T I Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας …

Περί προκήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης σε τρία τμήματα της παραλίας Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης     496/20 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την αρ. 960/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  2.Τις διατάξεις τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ιδίως τα άρθρα …

Παραχώρηση περιπτέρων

Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου επί της Λ. Μαραθώνος (έμπροσθεν Αγ. Κωνσταντίνου)

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης     1261/19  Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αρ. 960/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου  Οικονομικής Διαχείρισης     Την  αρ. 298/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση για τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση …

Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης: 1113 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη : Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97 των άρθρων 6 παρ. 5 και 7 παρ. 6 του Ν. 1080/80 , του άρθρου 18 …

Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αριθμός Απόφασης  731 ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου   ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ   Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη Το Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Το Ν. 4555/18 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εμποροπανηγύρεις Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το 2019, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε όποιες από τις παρακάτω εμποροπανηγύρεις επιθυμούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 1) Αγίου Παντελεήμονος …