Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμων

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων Leave a Comment

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη 1.Την αρ. 533/17 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας 2.Την αριθ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος 3.Την …

Φροντίδα αδέσποτων ζώων

Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων Leave a Comment

Ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνος κ. Τσουπράς αποφάσισε την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα την θέση Πάτημα, Τ.Κ. 194 00, Κορωπί, τηλ. 2106020202, Α.Φ.Μ. 090030443, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, για την παροχή υπηρεσιών της εφαρμογής του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης …

Καθορισμός θέσεων της ποσόστωσης 70%-30%

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα : α) Το αρ. 76 του Ν. 42507/ 14 β) εγκύκλιο 38 /6-6-14 του ΥΠΕΣ γ) την απόφαση 16/17 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δ) Το από 15-2-15 έγγραφο προς την Τροχαία Αγ. …

Προσωρινή αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων Leave a Comment

Μαραθώνας: 2 Μαρτίου 2017 Αριθμός Απόφασης: 403/2017   ΘΕΜΑ: Προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 8 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, του κ. Τσιμήνη Κωνσταντίνου …