Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

websupport Επιτροπή Διαβούλευσης

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου  Μαραθώνα. Σύμφωνα με το  άρθρο 78 του Ν.4555/18,  και  την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ …

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

websupport Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το  άρθρο 78 του Ν.4555/18,  και  την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) …

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

websupport Επιτροπή Διαβούλευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔιατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, και Ο.Π.Δ, του Δήμου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2/2020 Α.Δ.Ε.Β Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 …

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

websupport Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/18, και την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊου Covid-10 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο …

Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μαραθώνα | Συνεδρίαση 19ης Νοεμβρίου 2019

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μαραθώνος. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/18, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον …

Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή διαβούλευσης | Ανοικτή πρόσκληση δημοτών για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο

administrator Δελτία τύπου, Επιτροπή Διαβούλευσης

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος, με απόφασή του, θα προβεί σε σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση …

Επιτροπή Διαβούλευσης

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση | Συνεδρίαση 30ης Αυγούστου 2018

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις …

Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης | Συνεδρίαση 18ης Ιουνίου 2018

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαραθώνος να προσέλθουν σε συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού …

Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης | 1η συνεδρίαση 7ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις …