Επιτροπή Διαβούλευσης

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση | Συνεδρίαση 30ης Αυγούστου 2018

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης Leave a Comment

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις …

Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης | Συνεδρίαση 18ης Ιουνίου 2018

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης Leave a Comment

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαραθώνος να προσέλθουν σε συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού …

Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης | 1η συνεδρίαση 7ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης Leave a Comment

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις …