Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ανέργων ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου, Μετατάξεις-Αποσπάσεις-Προσλήψεις

Αριθμός Απόφασης: 638/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις …

Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο Ν.Π.Δ.Δ. Τετράπολις

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου, Μετατάξεις-Αποσπάσεις-Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡOΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος Έχοντας υπόψη, Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). Τις διατάξεις του …

Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

administrator Μετατάξεις-Αποσπάσεις-Προσλήψεις

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 100 …

Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη

Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη

administrator Δελτία τύπου, Μετατάξεις-Αποσπάσεις-Προσλήψεις

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός της ημεδαπής ή αλλοδαπής ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή σε θέματα …