Πρόσληψη

Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη

administrator Δελτία τύπου, Μετατάξεις-Αποσπάσεις-Προσλήψεις Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός της ημεδαπής ή αλλοδαπής ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή σε θέματα …