Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Περίληψη δικογράφου σχετικά με κληροδοτηθείσα έκταση

administrator Νομική υπηρεσία

Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Εκούσιας δικαιοδοσίας, Δικάσιμος (μετ’ αναβολή): 25-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ. κτ. 2 /αιθ. 202, Αριθμός Πινακίου: ΡΒ Με την από 31-5-2018 (με αριθ. κατάθεσης 104943/4030/2018), Αίτηση του Δήμου Μαραθώνος, ΟΤΑ, α΄ βαθμού, όπως συστάθηκε …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Περίληψη δικογράφου σχετικά με κληροδοτηθείσα έκταση

administrator Νομική υπηρεσία

Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Εκούσιας δικαιοδοσίας, Δικάσιμος: 18-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30π.μ. Αριθμός Πινακίου: ΡΒ/5 Με την από 31-5-2018 (με αριθ. κατάθεσης 104943/4030/2018), Αίτηση του Δήμου Μαραθώνος, ΟΤΑ, α΄ βαθμού, όπως συστάθηκε με το αρθ. 1 παρ. 2 …