Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού | Συνεδρίαση 27/4/23

websupport Τοπικά Συμβούλια

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση για την εκλογή  Προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος μέχρι 31-12-2023. Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 του Ν.4623/2019  όπως προσέλθετε σε έκτακτη (λόγω του ότι εκπέουν χρονικές προθεσμίες …

Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα | Συνεδρίαση 25/4/23

websupport Τοπικά Συμβούλια

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  έκτακτη, ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση για την «εκλογή Προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος για την δημοτική περίοδο έως 31-12-2023».  Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 5/23

websupport Τοπικά Συμβούλια

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του 84 & 89 του Ν. 4555/18, του Ν 4623/2019 , της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23.08.2019 για την αρ. 5/23 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του σώματος λόγω ότι εκπνέει η προθεσμία του Ν. 5043/23 και της αρ. …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 25/08/2020

websupport Τοπικά Συμβούλια

Πρακτικό  της  11ης  συνεδρίασης 2020 ( 25-8- 2020) του Συμβουλίου της  Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. Στη Κοινότητα Νέας Μάκρης Αττικής, σήμερα τη Τρίτη  25 Αυγούστου  2020  στις  19.00  συνεδρίασε το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Μάκρης στο Κτίριο Κόλλια, …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Πρακτικό 5.2020/29.05.2020

websupport Τοπικά Συμβούλια

Στο Μαραθώνα σήμερα την  29η  του μηνός  Μαίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ έως 11:30π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς (μέσω e-mail,τηλεφώνου και γραπτών μηνυμάτων στο κινητό του Προέδρου) τακτική συνεδρίαση (για λόγους διασφάλισης της δημόσιας …

Πρόσκληση συνεδρίασης Κοινότητας Μαραθώνα

websupport Τοπικά Συμβούλια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα  με τις διατάξεις του N.4555/2018,του Ν. 4623/2019 και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23-8-2019 σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, όπου θα λάβει χώρα η με αρ.02/2020 τακτική συνεδρίαση του …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Πρακτικό 1.2020/28.01.2020

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

Στο Μαραθώνα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την  28η  του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  18:00μ.μ συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας, ύστερα από …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 28ης Ιανουαρίου 2020

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του N.4555/2018,του Ν. 4623/2019 και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23-8-2019 σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, όπου θα λάβει χώρα η με αρ.01/2020 τακτική συνεδρίαση του σώματος, …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 10ης Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του N.4555/2018,του Ν. 4623/2019 και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23-8-2019 σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, όπου θα λάβει χώρα η με αρ.06/2019 τακτική συνεδρίαση του σώματος, …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 14ης Νοεμβρίου 2019

administrator Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του N.4555/2018,του Ν. 4623/2019 και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23-8-2019 σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, όπου θα λάβει χώρα η με αρ.04/2019 τακτική συνεδρίαση του σώματος, …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Πρακτικό 3.2019/10.10.2019

administrator Τοπικά Συμβούλια

Στο Μαραθώνα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την  10η  του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα  18:00μ.μ συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας, ύστερα από …

Πρόσκληση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου στη Δ.Ε. Μαραθώνα

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου την  ΔΕΥΤΕΡΑ  28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  στην κεντρική πλατεία της Μητρόπολης  του Μαραθώνα . ΩΡΑ: 09.45   ‘Άφιξη  επισήμων Δημοτικών , Περιφερειακών , Δημοσίων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Αρχών. ΩΡΑ: 10.00   Επίσημη δοξολογία …

Πρόγραμμα εορτασμού εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου στη Δ.Ε. Μαραθώνα

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

ΣΑΒΒΑΤΟ   26η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019 Γενικός τριήμερος Σημαιοστολισμός της Πόλης του Μαραθώνα από 8ης πρωινής  της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ KYΡΙΑΚΗ   27η   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 Φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 27ης & 28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Πρόσκληση Συνεδρίασης 10ης Οκτωβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23-8-2019 σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, όπου θα λάβει χώρα η με αρ.03/2019 τακτική συνεδρίαση του σώματος, την …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 2η της 9ης Σεπτεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

AΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 5/2019 Στο Μαραθώνα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την  9η  του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα  19:00μ.μ συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας, …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 29ης Νοεμβρίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του άρθρου 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του άρθρου 7 της εγκυκλίου 49/29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 27ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του άρθρου 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του άρθρου 7 της εγκυκλίου 49/29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 12ης Ιουλίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια

Πρόσκληση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του άρθρου 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του άρθρου 7 της εγκυκλίου 49/29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε όπως …

Νέα Μάκρη

Δημοτική κοινότητα Νέας Μάκρης | Πρόσκληση συνεδρίασης

administrator Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 Ν. 3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του αρθρ. 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του αρ. 7 της εγκυκλίου 49 /29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | 8η συνεδρίαση 17 Μαΐου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 Ν. 3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του αρθρ. 83 ιδίου νόμου περί “Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας” και τις διατάξεις του αρ. 7 της εγκυκλίου 49 /29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε …