Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Πρόσκληση Συνεδρίασης 10ης Οκτωβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια σχόλιο

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23-8-2019 σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, όπου θα λάβει χώρα η με αρ.03/2019 τακτική συνεδρίαση του σώματος, την …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 2η της 9ης Σεπτεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

AΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 5/2019 Στο Μαραθώνα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την  9η  του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα  19:00μ.μ συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας, …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 29ης Νοεμβρίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του άρθρου 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του άρθρου 7 της εγκυκλίου 49/29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 27ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του άρθρου 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του άρθρου 7 της εγκυκλίου 49/29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 12ης Ιουλίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Πρόσκληση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του άρθρου 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του άρθρου 7 της εγκυκλίου 49/29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε όπως …

Νέα Μάκρη

Δημοτική κοινότητα Νέας Μάκρης | Πρόσκληση συνεδρίασης

administrator Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 Ν. 3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του αρθρ. 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και τις διατάξεις του αρ. 7 της εγκυκλίου 49 /29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | 8η συνεδρίαση 17 Μαΐου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 Ν. 3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του αρθρ. 83 ιδίου νόμου περί “Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας” και τις διατάξεις του αρ. 7 της εγκυκλίου 49 /29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε …

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 26ης Απριλίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 Ν. 3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» Μαραθώνα, και του αρθρ. 83 ιδίου νόμου περί «Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος, Οινόης 6, όπου …

Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | 7η συνεδρίαση 27 Απριλίου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 Ν. 3852/2010 περί “Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας”, και του αρθρ. 83 ιδίου νόμου περί “Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας” και τις διατάξεις του αρ. 7 της εγκυκλίου 49 /29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε …

Νέα Μάκρη

Νέα Μάκρη | Τοπικό Συμβούλιο | Πρόσκληση για την 6η/’17 συνεδρίαση

administrator Τοπικά Συμβούλια Leave a Comment

Προς: Τοπικούς Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμαρχο Μαραθώνος Γενικό Γραμματέα Δήμου Αντιδημάρχους Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα “Ρώτα” του ιδρύματος Κόλλια της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, όπου θα λάβει χώρα, η αρ. 6/17 συνεδρίαση του σώματος, την Τετάρτη …